Άλλα προϊόντα

Εμφανίζεται το μήνυμα «Ορισμένα βασικά προϊόντα τροποποιήθηκαν. Εκτελέστε το Smart update ή επανεγκαταστήστε το προϊόν», όταν εκκινήσετε το Norton Utilities 16.0

Μπορείτε να αγνοήσετε αυτό το μήνυμα και το Norton Utilities θα λειτουργεί κανονικά δεδομένου ότι δεν απαιτείται ενημέρωση.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v94838161
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/12/2019