Άλλα προϊόντα

Use Norton Utilities to scan and repair Windows registry problems

Scan and repair Windows Registry problems

  1. Start Norton Utilities.

    If the User Account Control window appears, click Continue.

  2. In the right pane, click Clean Your Registry.

    Norton Utilities scans the Windows Registry and lists the problems that are found if any.

  3. Click Repair.

    If you want to skip any of the Registry problems listed, uncheck the Registry entry from the scan results.

  4. Click Continue.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v52850219
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/06/2019