Άλλα προϊόντα

Features of Norton Utilities 15.0

Norton Utilities™ provides the essential tools that are needed to optimize the performance of your PC. It finds and fixes common PC problems, frees up disk space, reclaims system memory, accelerates startup time, and boosts overall performance of the PC.

What's New?

 • Speed Disk

  Defragments and optimizes the data and the files that are scattered across your hard drive so that your computer can find and load them quicker

  Disk Doctor

  Scans for and repairs the physical, directory, file, and other common disk software problems

  UnErase Wizard

  Lets you quickly restore accidentally deleted files that may be hidden on your hard drive

Key features and benefits

 • Registry Defragmenter

  Reclaims the system memory and allow the programs to open faster so users can start working and playing right away

  Registry Cleaner

  Ensures that all of the programs work smoothly without delay or hiccup

  Startup Manager

  Reduces unnecessary waiting by speeding up the computer's boot time

  Tune-up Services

  Provides the different configuration options to improve the performance and setup of your Windows services

  Disk Defragmenter

  Reorganizes and compacts the hard disk so the system is refreshed and can handle more work

  Disk Cleaner

  Removes the junk and the clutter from a PC so it has more space for important files and data

  Service Manager

  Gives the user easy access to Windows Services and advises the user which ones can be de-activated without doing harm to the computer

  Disk Bleacher

  Permanently purges unwanted files from the PC to prevent hackers accessing sensitive data later

  Restore Center

  Prevents accidental erroneous or the bad registry tasks from breaking the PC

  System Optimizer

  Lets the user tweak the system settings to ensure the PC performs at peak level

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v52850198
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/11/2019