Άλλα προϊόντα

End-of-Support announcement for Norton Utilities

Support for Norton Utilities ended on September 30, 2020. Note that Norton Utilities may still work. Yet, Norton Utilities will no longer receive updates beyond September 30, 2020.

Why is Norton no longer providing support for Norton Utilities?

Norton Utilities was built on a platform that is no longer viable for updates. Due to this older technology, we no longer provide support. However, Norton Utilities Ultimate has been built from the ground up to help keep your Windows PC running like new.

Can I still use Norton Utilities after September 30, 2020?

You can continue to use Norton Utilities, but we recommend that you consider Norton Utilities Ultimate as it has a better and more robust feature set.

Will Norton Utilities still work?

Norton Utilities may continue to work, but support and product updates will not be available after September 30, 2020.

What happens to my Norton Utilities after September 30, 2020?

While Norton Utilities may continue to work, you will no longer receive support or product updates.

Is there a replacement for Norton Utilities?

Norton Utilities Premium is a service with many powerful features that will help keep your Windows PC running like new.

What is the difference between Norton Utilities and Norton Utilities Ultimate?

Norton Utilities Ultimate is an updated service with robust features that have been built from the ground up to help keep your Windows PC running like new. Norton Utilities Ultimate helps you automatically optimize your Windows PC's processing power, memory, and hard drive when you launch high-demand apps. It also helps fix common issues and frees up space to provide faster access to the programs you want, when you want them. In addition, it helps you maintain your digital privacy by enabling you to erase browser file downloads and helps you permanently dispose of personal documents. Norton Utilities does not provide the same functionality or robust feature set.

Why do I need to pay for a subscription when my Norton Utilities is a perpetual license?

You are not obligated to purchase Norton Utilities Ultimate. Norton Utilities may continue to work; however, it is on an older platform and we cannot guarantee its viability after we discontinue support.

Why wasn't I notified that Norton Utilities support would end on September 30, 2020?

Norton did not collect contact information from customers when they activated or started using Norton Utilities. However, we alerted customers through in-product notifications about the September 30, 2020 end of support timing.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v136526244
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 05/06/2024