Άλλα προϊόντα

Error: "Error 2: Activation Key Not Recognized..." when activating Norton Utilities Premium or Norton Utilities Ultimate

Norton Utilities Premium is not available in the Nordic region.

The Activation key you entered is not a valid key to activate your product. Type your product key again. Norton Utilities Premium/Norton Utilities Ultimate product key is case-sensitive. Be very careful to type it exactly as it appears.

The product key for Norton Utilities Premium/Norton Utilities Ultimate is different from the product key for your Norton Protection.

Activate Norton Utilities Premium or Norton Utilities Ultimate

NU product key
 1. Sign in to your Norton account.

 2. Hover the mouse over your name at the top-right corner and click Manage My Subscriptions.

 3. On the My Subscriptions tab, under Norton Utilities Premium or Norton Utilities Ultimate, you can find the product key.
  Write down or copy the product key.

 4. Open Norton Utilities product.

 5. Click on the help icon present on the top-right corner of the screen.
 6. Click About Norton Utilities Premium or About Norton Utilities Ultimate.

 7. In the Norton window, click Change Key.

 8. Enter Norton Utilities product key and click Finish Activation.

Common mistakes when entering the product key

 • Spaces in the product key will cause an error.

 • Make sure that you enter the license information for Norton Utilities Premium or Norton Utilities Ultimate. License information for one Norton product is not interchangeable with another Norton product.

 • If you still see a message indicating incorrect or invalid licensing information, verify that you typed the license information exactly as shown.

  Some characters (such as the number 0 and the letter O) can look very similar. Try double-checking the following: The letters O, l (lower-case l), I (capital I); and the numbers 0 (zero) and 1 (one).

If the issue persists, contact Member Services & Support.

Contact us

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v128150248
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/07/2022