Άλλα προϊόντα

Error: "Error 2: Activation Key Not Recognized..." when activating Norton Utilities Premium or Norton Utilities Ultimate

Norton Utilities Premium is not available in the Nordic region.

The Activation key you entered is not a valid key to activate your product. Type your product key again. Norton Utilities Premium/Norton Utilities Ultimate product key is case-sensitive. Be very careful to type it exactly as it appears.

If you got Norton Utilities Premium as an added benefit when you enrolled for Automatic Renewal on your primary subscription, you need to remain enrolled to continue to use Norton Utilities Premium.

The product key for Norton Utilities Premium/Norton Utilities Ultimate is different from the product key for your Norton Protection.

Activate Norton Utilities Premium or Norton Utilities Ultimate

 1. Sign in to your account.

 2. In the My Subscription page, under Norton Utilities Premium or Norton Utilities Ultimate, you can find the product key.

  Write down or copy the product key.

 3. Open your Norton Utilities product.

 4. In the Norton product window, click Activate Now.

 5. Enter the Norton Utilities Premium/Norton Utilities Ultimate Key and click Activate now.

Common mistakes when entering product key

 • Spaces in the product key will cause an error.

 • Make sure that you enter the license information for Norton Utilities Premium or Norton Utilities Ultimate. License information for one Norton product is not interchangeable with another Norton product.

 • If you still see a message indicating incorrect or invalid licensing information, verify that you typed the license information exactly as shown.

  Some characters (such as the number 0 and the letter O) can look very similar. Try double-checking the following: The letters O, l (lower-case l), I (capital I); and the numbers 0 (zero) and 1 (one).

If the issue persists, contact Member Services & Support.

Contact us

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v128150248
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021