Άλλα προϊόντα

How do I check the real-time status

Real-Time Boost - Real-time Status

To access:

Click Real-Time Boost on the navigation bar.

What it does:

Real-Time Boost is a collection of automatic real-time tuning features:

  • CPU Optimizer and Power Optimizer optimize your processor settings for the task at hand

  • RAM Releaser frees trapped memory from apps that no longer need it

  • Fast Write speeds disk I/O by writing data to the HDD in contiguous batches, in effect preventing fragmentation before it occurs

Why use it:

Collectively, these features balance demands, conserve power, and improve the responsiveness of your CPU, RAM, and storage drives (HDDs and SSDs).

Real-Time Boost works silently in the background, occupies minimal system resources, and only processes actions when they're needed.

Real-Time Status

The Real-Time Boost Status screen displays the current real-time boosting level and system responsiveness in separate tabs for Processor, Memory and Drives.

Configuration tab

The fourth tab in the Real-Time Status section is where you enable or disable the four tools within Real-Time Boost. It is strongly recommended that you keep all of these tools enabled for maximum system speed and performance.

Switch processor settings for peak performance

Checking this box enables Power Optimizer, which fine-tunes processor and other settings through selectable Modes based on what task you wish to optimize for: Gaming, Music/Video Production, Graphics/3D/CAD Design, Programming, Maximize Battery, Office Productivity, and Web Browsing.

Select the mode that best suits your needs from the drop-down menu.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127376978
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/11/2019