Άλλα προϊόντα

Features of Norton Utilities Premium

Norton Utilities Premium helps you automatically optimize your PC's processing power, memory, and hard drive when you launch high-demand apps. It also helps fix common issues and frees up space to provide faster access to the programs you want, when you want them. In addition, Norton Utilities Premium helps you maintain your digital privacy by enabling you to erase browser file downloads and helps you permanently dispose of personal documents. At last, there's an easy way to increase and maintain your PC's performance.

Norton Utilities Premium helps you to:

  • Automatically optimize your PCs processing power, memory, and hard drive when you launch high-demand apps to help give you a smoother gaming, editing, and streaming experience

  • Clean and speed up your PC by working to fix common issues that can cause frustrating slowdowns or crashes

  • Identify and help you remove unwanted startup programs that slow you down

  • Free up space on your hard drive to allow you faster access to programs

  • Securely dispose of personal documents, while preventing others to access them

  • Maintain your digital privacy by enabling you to erase your browser file downloads

Some of the features available in Norton Utilities Premium are:

System Dashboard

Provides step-by-step guidance on how to get your computer to run like new again.

Startup Optimizer

Blocks bloatware at startup to accelerate boot time and improve system performance. Potentially dangerous programs are automatically disabled at startup.

File Shredder

Helps to securely dispose personal documents while preventing others to access them.

Disk Defragmentation

Helps increase the speed of your PC so it runs like new again by grouping your files for faster retrieval and processing.

Automatic Cleanup

Automatically optimizes your PC for better performance by removing browser history or junk files.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127374759
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/03/2022