Άλλα προϊόντα

What's new in Norton Utilities Premium

Recently added tools and features:

  • New software platform optimizes your PC many times faster by scanning and repairing multiple areas at once.

  • Consolidated toolset is the easiest to use and has the smallest footprint of any version yet.

  • Re-architected Startup Optimizer finds whole new categories of unneeded bloatware to prevent from launching at startup. This tool also now has separate, focused wizards to offer full control over Unnecessary, Dangerous and User Choice startup items.

  • Next-generation Tune-up Definitions are capable of continuous updates that find many effective new optimizations for modern apps.

  • Norton Smart Updater delivers regular, nearly instantaneous updates for far more frequent product enhancements.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127288578
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2019