Άλλα προϊόντα

Download Norton Utilities Premium

If you have received Norton Utilities Premium as a loyalty offer, you can initiate the download by clicking on the Download Now button in the email or by signing into your account.

STEP 1

Download and install Norton product on your computer

 1. Sign in to your account.

 2. If you are not signed in to Norton already, you will be prompted to sign in. Type in your email address and password for Norton, and click Sign In.

  If you do not have an account, click Create account, and then complete the sign-up process.

 3. In the My Subscription page, under Norton Utilities Premium, Click Download.

 4. In the Get Started window, copy the Activation Key that is provided as you need to enter it during the activation process.

 5. Click Agree & Download.

 6. Press Ctrl + J key, to open the Downloads window in your browser, and double-click the file that you downloaded.

 7. If the User Account Control window appears, click Continue.

  Follow the on-screen instructions.

STEP 2

Activate Norton Utilities Premium

 1. Start Norton Utilities Premium.

 2. In the Norton window, click Activate Now.

 3. Enter the Norton Utilities Premium Key and click Activate now.

If you see the message "Error 2: Activation Key Not Recognized..." when activating Norton Utilities Premium, read Error: "Error 2: Activation Key Not Recognized..." when activating Norton Utilities Premium.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127049871
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 16/10/2020