Άλλα προϊόντα

Επιδιόρθωση προβλημάτων εγκατάστασης προφίλ

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν κατά την εγκατάσταση ενός προφίλ στη συσκευή του παιδιού σας.

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται αν ένα άλλο προφίλ MDM είναι ήδη εγκατεστημένο στη συσκευή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την κατάργηση του υπάρχοντος προφίλ και την προσθήκη του προφίλ της Symantec.

 • Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

 • Πατήστε Γενικά και έπειτα πατήστε Διαχείριση συσκευής ή Προφίλ > Προφίλ διαχείρισης.

 • Πατήστε το υπάρχον προφίλ και διαγράψτε το.

 • Ανοίξτε την εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family.

 • Πατήστε το εικονίδιο του μενού, πατήστε Εγκατάσταση προφίλ και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Αυτό ενδέχεται να συμβεί αν ο διακομιστής MDM δεν λειτουργεί ή δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα λόγω προβλήματος συνδεσιμότητας. Δοκιμάστε ξανά μετά από λίγο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Ανοίξτε την εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family.

 • Πατήστε το εικονίδιο του μενού, πατήστε Εγκατάσταση προφίλ και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Ελέγξτε τη σύνδεση της συσκευής σας στο Internet και δοκιμάστε ξανά ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Ανοίξτε την εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family.

 • Πατήστε το εικονίδιο του μενού, πατήστε Εγκατάσταση προφίλ και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Ο διακομιστής Norton Family ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος επί του παρόντος. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το προφίλ μετά από λίγο.

 • Ανοίξτε την εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family.

 • Πατήστε το εικονίδιο του μενού, πατήστε Εγκατάσταση προφίλ και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Αν εμφανίζεται μια κενή οθόνη στην εφαρμογή Ρυθμίσεις, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε το προφίλ ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Ανοίξτε την εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family.

 • Πατήστε το εικονίδιο του μενού, πατήστε Εγκατάσταση προφίλ και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Αυτό ενδέχεται να συμβεί λόγω ζητημάτων παρασκηνίου όπως τα ακόλουθα:

 • Το πιστοποιητικό δεν έχει συσχετιστεί με το περιβάλλον

 • Η λίστα προφίλ δεν αντιστοιχεί στο περιβάλλον

 • Το υπάρχον προφίλ MDM έρχεται σε διένεξη με το νέο προφίλ.

Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το προφίλ μετά από λίγο.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v120880406
Λειτουργικό σύστημα: iOS
Τελευταία τροποποίηση: 03/08/2020