Άλλα προϊόντα

Financial institutions available for transaction monitoring

LifeLock's extensive transaction monitoring network currently supports thousands of institutions but does not cover all transactions or financial institutions. If your financial institution is not currently supported, you will not be able to receive alerts for those accounts.

However, in the event a transaction is not picked up in our network or an institution is not currently supported, you still have the benefit of our skilled Alerts and award-winning Restoration teams as well as our Million Dollar Protection™ Package^. If you are a victim of identity theft, LifeLock helps protect you with our Million Dollar Protection™ Package^ including reimbursement for stolen funds - up to $25,000, up to $100,000 or up to $1 million - based on the limits of your plan.

^Million Dollar Protection Package benefits are provided by a Master Policy issued by United Specialty Insurance Company, Inc. (State National Insurance Company, Inc. for NY State members). The Master Policy provides coverage for Stolen Funds Reimbursement and Personal Expense Compensation, each with limits of up to $25,000 for Standard members, up to $100,000 for Advantage members and up to $1 million for Ultimate Plus members. If needed, LifeLock will provide lawyers and experts under the Service Guarantee. See the policy terms, conditions and exclusions at: LifeLock.com/legal.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v126695920
Λειτουργικό σύστημα: 
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2019