Άλλα προϊόντα

Reconnect your financial institution with LifeLock

The financial accounts you connected to your LifeLock account may get disconnected at any time due to technology complexities for a number of reasons. So, you need to make sure that your accounts stay updated and connected by visiting the LifeLock Portal or LifeLock Mobile App.  If your account gets disconnected, you can check the following to see if this scenario applies to your account:

  • If you have updated your login credentials (e.g. username/password) with your institution, you need to enter up-to-date login credentials in your LifeLock account to allow LifeLock access to your financial accounts.

  • If there has been any update in your financial institution's online site, you may need to login to the financial institution's site to address any new security requirements or changes in the login flow, such as an acceptance of new Terms and Conditions.

  • Sometimes financial institutions will not allow LifeLock to maintain access to accounts due to their own internal security measures, logging LifeLock out after a period of time and prompting you to reconnect. LifeLock is unable to prevent this from occurring, as such security measures are at the discretion of financial institutions. If this happens, you will need to reconnect your account and it should re-establish the connection.

Update your bank account credentials

  1. Sign in to your Norton.

  2. Click the TRANSACTIONS tab.

  3. Click Update next to account that you want to modify.

  4. Enter your new login credentials and follow the on-screen instructions.

Reconnect your account

  1. Sign in to your Norton.

  2. Click the TRANSACTIONS tab.

  3. Click Reconnect option next to the account.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v126695810
Λειτουργικό σύστημα: 
Τελευταία τροποποίηση: 18/07/2019