Άλλα προϊόντα

Update your financial accounts, mailing address, and other personal information for Norton Dark Web Monitoring

You can update or add your financial accounts, mailing address, and other personal information at any time by signing into your Norton account. Norton Dark Web Monitoring powered by LifeLock monitors this information on the surface, deep, and dark web and notifies you when your information is found online. So, stay secure by keeping this information complete and up to date.

You can add the following personal information:

 • Email address (up to 5)

 • Mail address (up to 5)

 • Phone number (up to 5)

 • Insurance (up to 5) - includes all types of insurances, such as medical, home, and car

 • Driver's license (up to 1)

 • Credit card (up to 10)

 • Bank account (up to 10)

Major credit cards, such as Visa, MasterCard, American Express and Discover, can be added. Unfortunately, at this time, other types of cards, such as retail store cards or gift cards, are not supported.

If you have a plan that has only Dark Web Monitoring

 1. Sign in to your Norton.

 2. On the Dark Web Monitoring page, do the following:

  • To add or change a personal information, click the personal information that you want to manage and then click Add or Update to make your changes.

  • To remove an information from monitoring, click the personal information that you want to manage. Click Remove next to the item that you want to stop protecting and then confirm the change.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v126234485
Λειτουργικό σύστημα: 
Τελευταία τροποποίηση: 28/08/2019