Άλλα προϊόντα

Report a suspicious phone call, email, or mail

Phone Call

Phone calls, like the one you received, can be phishing schemes that criminals use to try to get your information. Unfortunately, LifeLock is unable to assist with or investigate unwanted or suspicious phone calls such as these. We recommend that you never give any personal or bank information over the phone unless you are certain of the caller. You may want to contact your telephone service provider to see if it is possible to block calls from this number. You may also contact your state Attorney General to file a consumer complaint regarding these phone calls, as well as file a complaint with the Federal Trade Commission. To learn more about telephone fraud and report telephone fraud, go to www.ftc.gov/phonefraud.

You can also register your phone number on the national Do Not Call Registry at www.DoNotCall.gov, or by calling 1-888-382-1222 (TTY: 1-866-290-4236) from the number you wish to register. If you register online, you must click on the confirmation email you receive to complete your free registration.

Email

Emails, like the one you received, may be phishing schemes that criminals use to try to get your information. You should delete that email, and do not reply or click any of the links. Never give any personal or bank information over the Internet unless you are certain of the sender.

If you suspect you have been a victim of Internet Fraud, you can file a complaint with the Internet Crime Complaint Center (IC3) which is a partnership between the Federal Bureau of Investigation (FBI), the National White Collar Crime Center (NW3C) and the Bureau of Justice Assistance (BJA). IC3 accepts online Internet crime complaints from either the person who believes they were defrauded or from a third party to the complaint.

For additional information, visit www.ic3.gov.

Mail

Unfortunately, this is common and does not necessarily mean that an identity theft has occurred. LifeLock will be unable to stop or investigate this type of unwanted mail. However, you can mark the mail with "Return to Sender - Not at This Address" and put it back into the mail. If you continue to receive such mails, notify the post office. If you are also receiving unwanted junk mail, you can opt out of this online by visiting www.dmachoice.org and filling out their online form.

As always, watch your accounts carefully. If you notice any unauthorized activity on any of your personal accounts, notify LifeLock and the financial institution/organization in question as soon as possible.

§For NortonLifeLock offerings provided to you by a Service Provider or through channels outside the United States, the LifeLock identity theft protection services and coverage, plan feature names and functionality might differ from the services offered directly by NortonLifeLock. Please contact your Service Provider for details on their NortonLifeLock plan offerings.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v126234363
Λειτουργικό σύστημα: 
Τελευταία τροποποίηση: 18/02/2020