Άλλα προϊόντα

Αντιμετώπιση κινδύνων ή απειλών σε καραντίνα

Τα στοιχεία σε καραντίνα απομονώνονται από τον υπόλοιπο υπολογιστή ώστε να μην είναι δυνατή η εξάπλωση ή μόλυνση του υπολογιστή σας. Αν πιστεύετε ότι ένα στοιχείο έχει μολυνθεί αλλά το Norton δεν το αναγνωρίζει ως κίνδυνο, μπορείτε να θέσετε το στοιχείο σε καραντίνα μη αυτόματα. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε ένα αντικείμενο από την καραντίνα αν νομίζετε ότι είναι χαμηλού κινδύνου. Το Norton δεν επιδιορθώνει το αντικείμενο που επαναφέρετε. Ωστόσο, το Norton μπορεί να απολυμάνει τα αποκατεστημένα αντικείμενα κατά τις επόμενες σαρώσεις.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6200305
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/01/2021