Άλλα προϊόντα

Dark Web Monitoring* powered by LifeLock

What is Dark Web Monitoring?

When we detect your information on the dark web we notify you. We monitor for use of your personal information on hard to find dark websites and forums.

Why is it important?

Identity thieves can sell your personal information on hard-to-find dark web sites and forums.

What should you do?

Based on what was found in your notification, use the list below for next steps. We will continue to monitor our network¹ for activity. If we detect your information, we will send another email.

CVV

No one can prevent all identity theft.

*Applicable only for Canada, Japan, and US. LifeLock does not monitor all transactions at all businesses.

¹Dark Web Monitoring in Norton 360 plans defaults to monitor your email address only. Please login to the portal to review if you can add additional information for monitoring purposes.

²Applicable only for U.S. region.

³Applicable only for Canada region.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127344370
Λειτουργικό σύστημα: 
Τελευταία τροποποίηση: 10/02/2020