Άλλα προϊόντα

Κατάλογος προσωπικών στοιχείων που παρακολουθούνται ανά χώρα

Η Παρακολούθηση σκοτεινού ιστού είναι μια υπηρεσία που πραγματοποιεί σάρωση για τα προσωπικά σας στοιχεία σε δυσεύρετους ιστότοπους και φόρουμ.

Για σχέδια με την Παρακολούθηση σκοτεινού ιστού, οι τύποι προσωπικών στοιχείων που παρακολουθούμε εξαρτώνται από τη χώρα διαμονής και την επιλογή σχεδίου σας. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω για τη λίστα των προσωπικών πληροφοριών που μπορείτε να εισαγάγετε για παρακολούθηση.

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

 • Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως 5)

 • Αριθμοί τηλεφώνου (έως 5)

 • Αριθμοί πιστωτικής κάρτας (έως 10)

 • Ετικέτες παίκτη (έως 10)

 • Αναγνωριστικοί αριθμοί ασφάλισης (έως 5)

 • Διευθύνσεις (έως 5)

 • Αριθμοί τραπεζικού ή επενδυτικού λογαριασμού (έως 10)

 • Αριθμός άδειας οδήγησης

 • Πατρικό όνομα μητέρας

Καναδάς

 • Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως 5)

 • Αριθμοί τηλεφώνου (έως 5)

 • Αριθμοί πιστωτικής κάρτας (έως 10)

 • Ετικέτες παίκτη (έως 10)

 • Αναγνωριστικοί αριθμοί ασφάλισης (έως 5)

 • Διευθύνσεις (έως 5)

 • Αριθμοί τραπεζικού ή επενδυτικού λογαριασμού (έως 10)

 • Αριθμός άδειας οδήγησης

 • Πατρικό όνομα μητέρας

 • Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης*

 • Ημερομηνία γέννησης*

 • Όνομα*

*Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα σχέδια.

Γερμανία

 • Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως 5)

 • Αριθμοί τηλεφώνου (έως 5)

 • Αριθμοί πιστωτικής κάρτας (έως 10)

 • Ετικέτες παίκτη (έως 10)

 • Αναγνωριστικοί αριθμοί ασφάλισης (έως 5)

 • Διευθύνσεις (έως 5)

 • Αριθμοί τραπεζικού ή επενδυτικού λογαριασμού (έως 10)

 • Αριθμός άδειας οδήγησης

 • Πατρικό όνομα μητέρας

Ιαπωνία

 • Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως 5)

 • Αριθμοί τηλεφώνου (έως 5)

 • Αριθμοί πιστωτικής κάρτας (έως 10)

 • Ετικέτες παίκτη (έως 10)

 • Αναγνωριστικοί αριθμοί ασφάλισης (έως 5)

 • Διευθύνσεις (έως 5)

 • Αριθμοί τραπεζικού ή επενδυτικού λογαριασμού (έως 10)

 • Αριθμός άδειας οδήγησης

Ηνωμένο Βασίλειο

 • Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως 5)

 • Αριθμοί τηλεφώνου (έως 5)

 • Αριθμοί πιστωτικής κάρτας (έως 10)

 • Ετικέτες παίκτη (έως 10)

 • Αναγνωριστικοί αριθμοί ασφάλισης (έως 5)

 • Διευθύνσεις (έως 5)

 • Αριθμοί τραπεζικού ή επενδυτικού λογαριασμού (έως 10)

 • Αριθμός άδειας οδήγησης

 • Πατρικό όνομα μητέρας

Ηνωμένες Πολιτείες

 • Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως 5)

 • Αριθμοί τηλεφώνου (έως 5)

 • Αριθμοί πιστωτικής κάρτας (έως 10)

 • Ετικέτες παίκτη (έως 10)

 • Αναγνωριστικοί αριθμοί ασφάλισης (έως 5)

 • Διευθύνσεις (έως 5)

 • Αριθμοί τραπεζικού ή επενδυτικού λογαριασμού (έως 10)

 • Αριθμός άδειας οδήγησης

 • Πατρικό όνομα μητέρας

 • Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης*

 • Ημερομηνία γέννησης*

 • Όνομα*

*Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα σχέδια.

Άλλες χώρες του EMEA

Περιλαμβάνει την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Ελβετία.
 • Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως 5)

 • Αριθμοί τηλεφώνου (έως 5)

 • Αριθμοί πιστωτικής κάρτας (έως 10)

 • Ετικέτες παίκτη (έως 10)

 • Αναγνωριστικοί αριθμοί ασφάλισης (έως 5)

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v137940174
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 05/11/2021