Άλλα προϊόντα

Learn what to do if you were informed of a breach

We understand your concerns and want to provide you with some next steps you can take to help protect your information.

If you are a US customer, keep in mind that you are covered by the Million Dollar Protection™ Package from day one of enrollment. Reimbursement and Expense Compensation, each with limits of up to $1 million for Ultimate Plus, up to $100,000 for Advantage and up to $25,000 for Standard and Select (Norton 360 with LifeLock Select). And up to $1 million for coverage for lawyers and experts if needed, for all plans. Benefits under the Master Policy are issued and covered by United Specialty Insurance Company (State National Insurance Company, Inc. for NY State members). Policy terms, conditions and exclusions at: NortonLifeLock.com/legal.

If you are a current member, you do not need to contact us unless you believe you have been a victim of identity theft. If you are not already a member, you can start your membership online or by calling us at Member Services & Support.

Depending on your region, use the below links for a full list of other helpful tips and guidance:

§For Norton offerings provided to you by a Service Provider or through channels outside the United States, the LifeLock identity theft protection services and coverage, plan feature names and functionality might differ from the services offered directly by NortonLifeLock. Please contact your Service Provider for details on their Norton plan offerings.

Need more help?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v133931934
Λειτουργικό σύστημα: Android;Mac;Windows;iOS
Τελευταία τροποποίηση: 27/03/2022