Άλλα προϊόντα

System requirements for Norton Dark Web Monitoring and Norton ID Advisor

To install and use Norton Dark Web Monitoring and Norton ID Advisor, your device must meet the following minimum requirements:

Browser support on Windows PC and Mac

  • Safari 11.1 or later

  • Firefox 66 or later

  • Google Chrome 73 or later

  • Internet Explorer 11 or later

  • Edge 79 or later

Browser support on mobile devices

  • Android Chrome 71 or later

  • iPhone Safari 11.1 or later

  • iPad Safari 11 or later

App support

  • Android 6.0 or later

  • iOS 12.0 or later

Need more help?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v133310913
Λειτουργικό σύστημα: 
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021