Άλλα προϊόντα

Learn what to do when an unauthorized change is made to your Norton account

An email is sent to your registered email address when certain changes are made to your Norton account. The email is sent from no-reply@nortonlifelock.com.

Notification emails are sent if the following information are changed or updated,

  • Email address

    If your email address is changed, a notification is sent to both the old and new email addresses.

  • Norton account password

  • Billing information

  • Name, Address, and Mobile Phone

  • Two-Factor Authentication

If you or someone you have authorized to access your account, did not request the change, then take the following actions:

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v110091489
Λειτουργικό σύστημα: windows, mac, android, ios
Τελευταία τροποποίηση: 03/11/2021