Άλλα προϊόντα

Κατάργηση όλων των προγραμμάτων Norton από τον υπολογιστή Mac με το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης RemoveNortonMacFiles

Για να καταργήσετε εντελώς όλα τα αρχεία και τις αναφορές εφαρμογών Norton από τον υπολογιστή Mac σας, πραγματοποιήστε λήψη και εκτελέστε το εργαλείο RemoveNortonMacFiles.

Πριν εκτελέσετε το εργαλείο RemoveNortonMacFiles, βεβαιωθείτε ότι έχετε απεγκαταστήσει το προϊόν ασφάλειας συσκευών Norton στον Mac σας.

Απεγκατάσταση του Norton

 1. Στον Mac σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Προγράμματος εύρεσης στο Dock και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Εφαρμογές στο αριστερό παράθυρο κάτω από την ενότητα Favorites (Αγαπημένα).
 2. Εντοπίστε το εικονίδιο της εφαρμογής Norton και σύρετέ το στον Κάδο απορριμμάτων ή στον κάλαθο απορριμμάτων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

 4. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού διαχειριστή και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 5. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Απεγκατάσταση του.

 6. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού διαχειριστή και κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθός εγκατάστασης.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Τώρα.

Λήψη και εκτέλεση του RemoveNortonMacFiles ως διαχειριστής

 

Το RemoveNortonMacFiles καταργεί όλους τους φακέλους που δημιουργούνται από τα προγράμματα εγκατάστασης Norton και όλα τα αρχεία εντός αυτών των φακέλων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχετε δημιουργήσει.

 1. Εκτελέστε λήψη του αρχείουRemoveNortonMacFiles.zip.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Προγράμματος εύρεσηςhttps://norton.my.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?id=0154w000023poljAAA&oid=00DA0000000Z067 Dock.
 3. Στο παράθυρο του Προγράμματος εύρεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψεις στο αριστερό τμήμα του παραθύρου Αγαπημένα.

 4. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν εκτελέσατε λήψη του αρχείου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Safari, ανοίξτε το φάκελο RemoveNortonMacFiles.

  • Αν εκτελέσατε λήψη του αρχείου χρησιμοποιώντας τα προγράμματα περιήγησης Mozilla Firefox ή Google Chrome, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο RemoveNortonMacFiles.zip για να το επεκτείνετε και, στη συνέχεια ανοίξτε το φάκελο RemoveNortonMacFiles.

 5. Στο φάκελο RemoveNortonMacFiles, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο control και κάντε κλικ στο αρχείο RemoveNortonMacFiles.command και, στη συνέχεια κάντε κλικ στο Άνοιγμα με > Τερματικό (προεπιλογή).

  Για να εκτελέσετε αυτό το εργαλείο, πρέπει να έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή Mac με λογαριασμό διαχειριστή και με μη κενό κωδικό πρόσβασης.

 6. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Εάν δεν έχετε απεγκαταστήσει την εφαρμογή Norton στο macOS 10.15.x ή σε μεταγενέστερη έκδοση, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο παράθυρο Τερματικό το οποίο σας ζητά να σύρετε και να αποθέσετε το Norton από το φάκελο Εφαρμογές στον Κάδο απορριμμάτων. Μεταβείτε στο βήμα 7.

  • Εάν έχετε macOS 10.14.x και παλαιότερες εκδόσεις, Ή εάν έχετε ήδη απεγκαταστήσει το προϊόν Norton στο macOS 10.15.x ή σε μεταγενέστερη έκδοση, μεταβείτε στο βήμα 13.

 7. Στο παράθυρο Τερματικό, πατήστε Επιστροφή για να ανοίξετε το φάκελο Εφαρμογές στο Πρόγραμμα εύρεσης.

 8. Στο φάκελο Εφαρμογές, επιλέξτε την εφαρμογή Norton και, στη συνέχεια σύρετε και αποθέστε τη στον Κάδο απορριμμάτων.

 9. Όταν εμφανιστεί η προτροπή, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού διαχειριστή και κάντε κλικ στο OK.

 10. Στο παράθυρο του προγράμματος εγκατάστασης Norton, κάντε κλικ στην Κατάργηση εγκατάστασης.

 11. Όταν εμφανιστεί η προτροπή, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού διαχειριστή και κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση λογισμικού βοήθειας.

 12. Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, εκτελέστε ξανά το αρχείο RemoveNortonMacFiles.command στο στοιχείο Τερματικό .

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες στο βήμα 5 παραπάνω.

 13. Στο παράθυρο Τερματικό, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και πατήστε return.

  Δεν εμφανίζονται χαρακτήρες όταν πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης.

 14. Για να καταργήσετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους της Norton, πληκτρολογήστε 1.

  Αν θέλετε να εξέλθετε από το RemoveNortonMacFiles χωρίς να καταργήσετε κανένα αρχείο, πληκτρολογήστε 2.

 15. Πατήστε επιστροφή.

  Το εργαλείο RemoveNortonMacFiles καταργεί όλα τα αρχεία Norton.

 16. Μόλις το εργαλείο RemoveNortonMacFiles ολοκληρώσει την κατάργηση των αρχείων Norton, στο παράθυρο Τερματικό, πληκτρολογήστε y και πτήστε return για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή Mac.

  Πριν πατήσετε return, βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύσατε τις εργασίες σας σε άλλες ανοικτές εφαρμογές.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20080427024142EN
Λειτουργικό σύστημα: Mac
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023