Σφάλμα: «Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση» κατά την ενεργοποίηση του προϊόντος Norton που εγκατέστησα μέσω της πρόσκλησης που έλαβα με email

Αυτό το σφάλμα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε το προϊόν Norton, το οποίο έχετε ήδη ενεργοποιήσει σε διαφορετική συσκευή από την πρόσκληση εγκατάστασης μέσω email. Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας, μπορείτε να εισαγάγετε το κλειδί προϊόντος όταν σας ζητηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Πώς μπορώ να βρω το κλειδί προϊόντος Norton για περισσότερες πληροφορίες.

Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε νέα πρόσκληση εγκατάστασης μέσω email από το λογαριασμό Norton σας για να εγκαταστήσετε ή να επανεγκαταστήσετε το προϊόν από το λογαριασμό Norton.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v99472057_EndUserProfile_el_el
Τελευταία τροποποίηση: 12/04/2017