Επεξεργασία στοιχείων δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία στοιχείων δικτύου για να πραγματοποιήσετε τις εξής ενέργειες:

  • Να αλλάξετε το όνομα του δικτύου σας.

  • Να αλλάξετε το επίπεδο αξιοπιστίας του δικτύου σας.

  • Να προβάλλετε τα τεχνικά στοιχεία της σύνδεσης του δικτύου σας.

Το πλαίσιο Όνομα δικτύου επιτρέπει την τροποποίηση της περιγραφής της σύνδεσης δικτύου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα όνομα που να περιέχει μέχρι 64 χαρακτήρες. Το όνομα του δικτύου εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα Στοιχεία δικτύου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο Επεξεργασία για να αλλάξετε το βαθμό πρόσβασης του δικτύου στον υπολογιστή σας.

Επιπλέον, το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία στοιχείων δικτύου εμφανίζει τα παρακάτω στοιχεία του δικτύου σας στην περιοχή στοιχείων δικτύου:

Όνομα προσαρμογέα

Εμφανίζει το όνομα του προσαρμογέα σας

Περιγραφή προσαρμογέα

Εμφανίζει την περιγραφή του προσαρμογέα σας

Διεύθυνση IP πύλης

Εμφανίζει τη διεύθυνση IP της πύλης του δικτύου σας

Φυσική διεύθυνση πύλης

Εμφανίζει τη φυσική διεύθυνση της πύλης του δικτύου σας

SSID

Εμφανίζει το ασύρματο δίκτυο όταν συνδέεστε σε ένα ασύρματο δίκτυο

Πληροφορίες σχετικά με το Network Security Map

Επεξεργασία στοιχείων δικτύου

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v9891279_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 10/02/2011