Επεξεργασία στοιχείων συσκευής

Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία στοιχείων συσκευής, μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω λεπτομέρειες μιας συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο Network Security Map:

 • Το όνομα της συσκευής

 • Την κατηγορία στην οποία ανήκει η συσκευή

Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν καθόλου τα αρχικά στοιχεία της συσκευής.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την κατηγορία μιας συσκευής που προσθέτετε μη αυτόματα.

Στο πλαίσιο Όνομα, μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα της συσκευής. Το μέγιστο μήκος χαρακτήρων για το όνομα της συσκευής είναι 15 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.

Στην αναπτυσσόμενη λίστα Κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω κατηγορίες για τη συσκευή σας:

 • ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 • ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

 • ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ

 • ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • ROUTER/SWITCH

 • CABLE/DSL ΜΟΝΤΕΜ

 • ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩΝ

 • ΚΟΝΣΟΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

 • PDA/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 • ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • ΚΑΜΕΡΑ WEB

 • ΤΑΜΠΛΕΤΑ

 • ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 • ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Όταν επιλέγετε μια κατηγορία συσκευών στην αναπτυσσόμενη λίστα Κατηγορία, το Norton 360 Online εμφανίζει το εικονίδιο για την κατηγορία. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ στην αναπτυσσόμενη λίστα Κατηγορία, το Norton 360 Online εμφανίζει την εικόνα ενός φορητού υπολογιστή.

Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τη διεύθυνση IP και τη φυσική διεύθυνση της συσκευής της οποίας θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία.

Πληροφορίες σχετικά με το Network Security Map

Επεξεργασία στοιχείων συσκευής

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v9891253_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 03/11/2011