Προσθήκη συσκευής

Στο πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη συσκευής, μπορείτε να προσθέσετε μη αυτόματα έναν υπολογιστή ή μία συσκευή στο Network Security Map, παρέχοντας τα παρακάτω στοιχεία:

  • Το όνομα ή την περιγραφή της συσκευής

  • Τη διεύθυνση IP ή τη φυσική διεύθυνση της συσκευής

Μπορείτε να προσθέσετε έναν υπολογιστή ή μία συσκευή ανεξάρτητα από την κατάσταση σύνδεσης της συσκευής. Το μέγιστο μήκος χαρακτήρων για το όνομα της συσκευής είναι 15 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μορφές στο πλαίσιο Διεύθυνση IP ή φυσική διεύθυνση :

Διεύθυνση IPv4

172.16.0.0

Διεύθυνση IPv6

fe80::12ac:fe44:192a:14cc

Φυσική διεύθυνση

11-22-c3-5a-fe-a4

Κεντρικός υπολογιστής

ftp.myfiles.com

Το Norton 360 Online προσθέτει τις συσκευές που προσθέτετε με μη αυτόματο τρόπο στο δίκτυο Ελέγχου αξιοπιστίας του Network Security Map. Μπορείτε να επιλέξετε το δίκτυο Έλεγχος αξιοπιστίας στην αναπτυσσόμενη λίστα Στοιχεία δικτύου για να δείτε τις συσκευές που προσθέσατε. Μπορείτε ακόμη να τροποποιήσετε το όνομα της συσκευής.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία δικτύου Ελέγχου αξιοπιστίας.

Το προεπιλεγμένο επίπεδο αξιοπιστίας των συσκευών που προσθέτετε στο Network Security Map είναι Προστατευμένο. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο αξιοπιστίας των συσκευών.

Αν εμπιστεύεστε μία συσκευή που δεν βρίσκεται στο δίκτυό σας, ενδέχεται να εκθέσετε τον υπολογιστή σας σε πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.

Πληροφορίες σχετικά με το Network Security Map

Προσθήκη συσκευής στο Network Security Map

Εμφάνιση συσκευών στην Αντιστοίχιση στοιχείων ασφαλείας δικτύου

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v9891251_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 24/03/2011