Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες σχετικά με το Network Security Map

Ένα οικιακό δίκτυο συνήθως αποτελείται από υπολογιστές και άλλες συσκευές που κάνουν κοινή χρήση της σύνδεσης Internet. Το Network Security Map σας βοηθάει να εμφανίζετε και να διαχειρίζεστε το δίκτυό σας.

Μετά τη ρύθμιση παραμέτρων του Network Security Map, το Norton 360 Online εντοπίζει αυτόματα τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυό σας και τις εμφανίζει στο Network Security Map. Μπορείτε να εμφανίσετε τις συσκευές και να προσαρμόσετε το Network Security Map για απομακρυσμένη εποπτεία των υπολογιστών στους οποίους έχει εγκατασταθεί το προϊόν Norton.

Βεβαιωθείτε ότι οι υπολογιστές που θέλετε να παρακολουθήσετε απομακρυσμένα διαθέτουν μία έκδοση προϊόντος Norton που υποστηρίζει Απομακρυσμένη εποπτεία.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Network Security Map από το παράθυρο ρυθμίσεων της επιλογής Το δίκτυό μου.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω στοιχεία στο Network Security Map:

  • Κατάσταση ασφάλειας των υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο

  • Κατάσταση των λειτουργιών προστασίας των υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο

  • Κατάσταση συνδρομής και έκδοση προϊόντος Norton των υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυό σας

  • Κατάσταση της ασύρματης σύνδεσης δικτύου

  • Κατάσταση σύνδεσης των συσκευών που βρίσκονται στο δίκτυο

  • Γνωστές, άγνωστες ή συσκευές εισβολής που βρίσκονται στο δίκτυό σας

Μπορείτε να παραχωρήσετε ή να αρνηθείτε άδεια σε συσκευές σε δίκτυο για πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τα στοιχεία ενός υπολογιστή ή συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυό σας.

Εμφάνιση συσκευών στην Αντιστοίχιση στοιχείων ασφαλείας δικτύου

Προσθήκη συσκευής στο Network Security Map

Αλλαγή του επιπέδου αξιοπιστίας του δικτύου και των συσκευών σας

Ρύθμιση της Απομακρυσμένης εποπτείας

Προβολή κατάστασης του ασύρματου δικτύου σας

Τροποποίηση της θύρας επικοινωνίας για το Network Security Map

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v9817292_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 03/11/2011