Προσθήκη συσκευής στη λίστα "Αξιοπιστία συσκευής"

Μπορείτε να προσθέσετε μη αυτόματα μια συσκευή στο στοιχείο Αξιοπιστία συσκευής. Μπορείτε να προσθέσετε μια συσκευή προσδιορίζοντας τα εξής:

 • Το όνομα ή την περιγραφή της συσκευής

 • Τη διεύθυνση IP ή τη φυσική διεύθυνση της συσκευής

Αν εμπιστεύεστε μια συσκευή που δεν βρίσκεται στο δίκτυό σας, ενδέχεται να εκθέσετε τον υπολογιστή σας σε πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.

Προσθήκη συσκευής στη λίστα "Αξιοπιστία συσκευής"

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, στη γραμμή Αξιοπιστία συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση.

 4. Στο παράθυρο Αξιοπιστία συσκευής, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη.

 5. Στο παράθυρο Προσθήκη συσκευής, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής που θέλετε να προσθέσετε στο δίκτυο.

  Το μέγιστο μήκος χαρακτήρων για το όνομα της συσκευής δεν πρέπει να ξεπερνά τους 15 χαρακτήρες.

 6. Στο πλαίσιο Διεύθυνση IP ή φυσική διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή τη φυσική διεύθυνση της συσκευής που θέλετε να προσθέσετε στο στοιχείο "Αξιοπιστία συσκευής".

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μορφές στο πλαίσιο Διεύθυνση IP ή φυσική διεύθυνση :

  Διεύθυνση IPv4

  172.16.0.0

  Διεύθυνση IPv6

  fe80::12ac:fe44:192a:14cc

  Φυσική διεύθυνση

  11-22-c3-5a-fe-a4

  Κεντρικός υπολογιστής

  ftp.myfiles.com

  Η διεύθυνση που παρέχετε δεν θα επικυρωθεί έως ότου εντοπιστεί στο δίκτυο.

 7. Ενεργοποιήστε μια επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού Επίπεδο αξιοπιστίας. Οι επιλογές σας είναι:

  Πλήρης αξιοπιστία

  Προσθέτει μια συσκευή στη λίστα "Πλήρης αξιοπιστία".

  Οι συσκευές Πλήρους αξιοπιστίας βρίσκονται υπό παρακολούθηση μόνο για γνωστές επιθέσεις και μολύνσεις. Πρέπει να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση μόνο όταν είστε βέβαιοι ότι η συσκευή είναι απολύτως ασφαλής.

  Περιορισμένα

  Προσθέτει μια συσκευή στη λίστα "Περιορισμένα".

  Οι συσκευές με περιορισμούς δεν έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

 8. Αν θέλετε να εξαιρεθεί αυτή η συσκευή από τις σαρώσεις πρόληψης εισβολής, ενεργοποιήστε την επιλογή Αποκλεισμός από σάρωση IPS.

 9. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη συσκευής.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v9802267_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018