Άλλα προϊόντα

Επεξεργασία στοιχείων δικτύου

Μπορείτε να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες και να αλλάξετε το όνομα του δικτύου στο παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων δικτύου.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία δικτύου Ελέγχου αξιοπιστίας.

Επεξεργασία στοιχείων δικτύου

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Το δίκτυό μου.

  3. Στη γραμμή Network Security Map, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων.

  4. Στο παράθυρο Network Security Map, στη δεξιά πλευρά της ενότητας Στοιχεία δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

  5. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία στοιχείων δικτύου, στο πλαίσιο Όνομα δικτύου, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

  6. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

Πληροφορίες σχετικά με το Network Security Map

Αλλαγή του επιπέδου αξιοπιστίας του δικτύου και των συσκευών σας

Επεξεργασία στοιχείων συσκευής

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v9802265_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 31/03/2011