Αλλαγή του επιπέδου αξιοπιστίας του δικτύου και των συσκευών σας

Το επίπεδο αξιοπιστίας καθορίζει το προεπιλεγμένο επίπεδο πρόσβασης που διαθέτουν οι συσκευές του δικτύου σας στον υπολογιστή σας. Οποιαδήποτε συσκευή στο δίκτυό σας που δεν είναι ρητά Αξιόπιστη ή Περιορισμένη χρησιμοποιεί το επίπεδο αξιοπιστίας του δικτύου σας. Το αρχικό επίπεδο αξιοπιστίας δικτύου ορίζεται βάσει της διαμόρφωσης των παραμέτρων του υπολογιστή σας.

Όταν αλλάζετε το επίπεδο αξιοπιστίας ενός δικτύου, το Norton αντιστοιχεί το ίδιο επίπεδο αξιοπιστίας σε όλες τις συσκευές που συνδέονται σε αυτό το δίκτυο. Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δικτύου για μεμονωμένες συσκευές, αλλάζοντας το επίπεδο αξιοπιστίας κάθε συσκευής σε «Αξιόπιστο» ή «Περιορισμός».

Αν χρησιμοποιείτε μη ασφαλές ασύρματο δίκτυο, το προεπιλεγμένο επίπεδο αξιοπιστίας για όλες τις συσκευές που βρίσκονται στο δίκτυο είναι Δημόσιο.

Αλλαγή επιπέδου αξιοπιστίας του δικτύου σας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, στη γραμμή Αξιοπιστία δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση.

 4. Στο παράθυρο Αξιοπιστία δικτύου, στο στοιχείο Επίπεδο αξιοπιστίας, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Πλήρης αξιοπιστία για να επιτρέπεται όλη η κίνηση δικτύου που λαμβάνει ο υπολογιστής σας από Αξιόπιστα δίκτυα. Οι γνωστές επιθέσεις και μολύνσεις είναι ακόμα υπό παρακολούθηση. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να επιλέγεται μόνο όταν είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο είναι απολύτως ασφαλές.

  • Ιδιωτικά για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από γνωστές επιθέσεις και μη αναμενόμενη κίνηση και να εκτελείτε κοινή χρήση αρχείων, φακέλων, μέσων και εκτυπωτών στον υπολογιστή σας με άλλες συσκευές στο δίκτυό σας. Για να ορίσετε το επίπεδο αξιοπιστίας στην επιλογή «Ιδιωτικά», ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί τις εξής απαιτήσεις: να μην έχει δημόσια διεύθυνση IP, να είναι συνδεδεμένος σε LAN μέσω ασφαλούς σύνδεσης, η κατηγορία δικτύου στα Windows Vista να έχει οριστεί στην επιλογή «Ιδιωτικά».

  • Ιδιωτικά για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από γνωστές επιθέσεις και μη αναμενόμενη κίνηση και να αποκλείετε την κοινή χρήση αρχείων, φακέλων, μέσων και εκτυπωτών στον υπολογιστή σας με άλλες συσκευές στο δίκτυό σας. Αυτή η ρύθμιση αποκλείει, επίσης, τις απομακρυσμένες συνδέσεις επιφάνειας εργασίας από προεπιλογή.

   Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της επιλογής «Εξαιρέσεις δημοσίου δικτύου» για την κοινή χρήση αρχείων, φακέλων, μέσων και εκτυπωτών και τη ρύθμιση απομακρυσμένης σύνδεσης επιφάνειας εργασίας με άλλες συσκευές μέσω δικτύου.

  • Περιορισμένα για να αποκλείσετε συσκευές στο δίκτυό σας από την επικοινωνία με τον υπολογιστή σας. Οι συσκευές σε περιορισμένα δίκτυα μπορούν να περιηγούνται σε τοποθεσίες web, να αποστέλλουν και να λαμβάνουν email ή να μεταδίδουν άλλες επικοινωνίες.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή ΟΚ.

Αλλαγή επιπέδου αξιοπιστίας μιας συσκευής

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, στη γραμμή Αξιοπιστία συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση.

 4. Στο παράθυρο Αξιοπιστία συσκευής, στο στοιχείο Επίπεδο αξιοπιστίας, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Πλήρης αξιοπιστία για να παρακολουθείτε τη συσκευή μόνο για γνωστές επιθέσεις και μολύνσεις.

   Πρέπει να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση μόνο όταν είστε βέβαιοι ότι η συσκευή είναι απολύτως ασφαλής.

  • Περιορισμένα για να αποκλείσετε την πρόσβαση της συσκευής στον υπολογιστή σας.

 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή OK.

  Το Norton εμφανίζει την κατάσταση του επιπέδου αξιοπιστίας κάθε συσκευής με περιορισμούς στο εικονίδιο της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi;

Τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi είναι διαθέσιμα σε μέρη όπως αεροδρόμια, καφετέριες, καταστήματα, εμπορικά κέντρα και εστιατόρια και παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στο Internet. Παρόλο που η χρήση δημοσίου δικτύου Wi-Fi είναι πρακτική, ενέχουν κίνδυνοι κατά τη χρήση αυτών των δικτύων.

Αποκρύψτε τις πληροφορίες σας από αδιάκριτα βλέμματα με ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) όπως το Norton WiFi Privacy.

Μάθετε περισσότερα Παρακολούθηση βίντεο

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v9802264_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018