Άλλα προϊόντα

Αλλαγή του επιπέδου αξιοπιστίας του δικτύου και των συσκευών σας

Το επίπεδο αξιοπιστίας καθορίζει το προεπιλεγμένο επίπεδο πρόσβασης που διαθέτουν οι συσκευές του δικτύου σας στον υπολογιστή σας. Οποιαδήποτε συσκευή στο δίκτυό σας που δεν είναι ρητά Αξιόπιστη ή Περιορισμένη χρησιμοποιεί το επίπεδο αξιοπιστίας του δικτύου σας. Το αρχικό επίπεδο αξιοπιστίας δικτύου ορίζεται βάσει της διαμόρφωσης των παραμέτρων του υπολογιστή σας.

Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε το επίπεδο αξιοπιστίας μιας συσκευής σε Πλήρη αξιοπιστία, εάν πρόκειται για γνωστή συσκευή και εάν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυό σας.

Για τη ρύθμιση επιπέδου αξιοπιστίας μιας συσκευής ως Κοινόχρηστου πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ο υπολογιστής δεν διαθέτει δημόσια διεύθυνση IP.

  Ο υπολογιστής σας δεν έχει δημόσια διεύθυνση IP, εάν δεν είναι απευθείας συνδεδεμένος στο Internet.

 • Ο υπολογιστής πρέπει να συνδέεται με ένα δίκτυο LAN μέσω ασφαλούς σύνδεσης.

 • Η κατηγορία δικτύου πρέπει να είναι ιδιωτική στα Windows Vista.

Επίσης, το επίπεδο αξιοπιστίας μιας συσκευής είναι Κοινόχρηστο σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν ο υπολογιστής στο δίκτυο έχει έναν ή περισσότερους κοινόχρηστους φακέλους ή εκτυπωτές

 • Όταν ο υπολογιστής είναι συμβατός με την έκδοση Media Center (για παράδειγμα, αν έχετε Windows XP Media Center Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ή Windows 7 Ultimate)

Αν χρησιμοποιείτε μη ασφαλές ασύρματο δίκτυο, το προεπιλεγμένο επίπεδο αξιοπιστίας για όλες τις συσκευές που βρίσκονται στο δίκτυο είναι Προστατευμένο.

Το επίπεδο αξιοπιστίας μιας συσκευής εξαρτάται και από το επίπεδο αξιοπιστίας του δικτύου της. Όταν αλλάζετε το επίπεδο αξιοπιστίας ενός δικτύου, το Norton 360 Online αντιστοιχεί το ίδιο επίπεδο αξιοπιστίας σε όλες τις συσκευές που συνδέονται σε αυτό το δίκτυο. Ωστόσο, το Norton 360 Online δεν αλλάζει το επίπεδο αξιοπιστίας των συσκευών που εμπιστεύεστε ή περιορίζετε μεμονωμένα.

Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις αν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο αξιοπιστίας για τα παρακάτω:

 • Το δίκτυό σας

 • Τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο Network Security Map

Αλλαγή επιπέδου αξιοπιστίας του δικτύου σας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Το δίκτυό μου.

 3. Στη γραμμή Network Security Map, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων.

 4. Στο παράθυρο Network Security Map, στη δεξιά πλευρά της ενότητας Στοιχεία δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 5. Στο παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων δικτύου, δίπλα στην ενότητα Επίπεδο αξιοπιστίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

  Μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία του δικτύου στο παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων δικτύου προτού αλλάξετε το επίπεδο αξιοπιστίας.

 6. Για να επιλέξετε επίπεδο αξιοπιστίας για ένα δίκτυο, στο παράθυρο Επεξεργασία επιπέδου αξιοπιστίας δικτύου, κάντε κλικ σε ένα από τα παρακάτω:

  ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

  Προσθέτει το δίκτυο στη λίστα Αξιόπιστων

  Όλη η κίνηση που λαμβάνει ο υπολογιστής σας από ένα Αξιόπιστο δίκτυο φιλτράρεται και γίνεται αποδεκτή μέσω του τείχους ασφαλείας. Ωστόσο, γνωστές επιθέσεις και μολύνσεις είναι ακόμα υπό παρακολούθηση. Πρέπει να επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση μόνο όταν είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο είναι απολύτως ασφαλές.

  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

  Προσθέτει το δίκτυο στη λίστα Κοινόχρηστο

  Όλη η κίνηση δικτύου που λαμβάνει ο υπολογιστής σας από ένα Κοινόχρηστο δίκτυο φιλτράρεται. Επιτρέπονται μόνο κοινόχρηστοι πόροι στον υπολογιστή σας όπως αρχεία, φάκελοι και εκτυπωτές. Θα πρέπει να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, εάν θέλετε το τείχος προστασίας να σας προστατεύει από όλες τις κινήσεις, εκτός από εκείνες που αφορούν την κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών.

  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ

  Προσθέτει το δίκτυο στη λίστα Προστατευμένο

  Ένα δίκτυο βρίσκεται στο Προστατευμένο επίπεδο αξιοπιστίας, όταν δεν κατατάσσεται στην κατηγορία Αξιόπιστο, Κοινόχρηστο ή Περιορισμένο. Παραμένετε προστατευμένοι από γνωστές επιθέσεις και από κάθε είδους μη αναμενόμενη κίνηση.

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

  Προσθέτει το δίκτυο στη λίστα Περιορισμένο

  Οι συσκευές σε Περιορισμένο δίκτυο δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπολογιστή σας. Ωστόσο, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο για να περιηγηθείτε σε τοποθεσίες στο Web, να αποστείλετε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή να μεταδώσετε άλλες επικοινωνίες.

 7. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

Αλλαγή επιπέδου αξιοπιστίας για μία συσκευή

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Το δίκτυό μου.

 3. Στην ενότητα Network Security Map, στη γραμμή Έλεγχος αξιοπιστίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

 4. Στο παράθυρο Network Security Map, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επεξεργαστείτε το επίπεδο αξιοπιστίας μιας συσκευής που προσθέσατε με μη αυτόματο τρόπο, στην αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου, κάντε κλικ στη συσκευή.

  • Για να επεξεργαστείτε το επίπεδο αξιοπιστίας μιας συσκευής που βρίσκεται στο δίκτυό σας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Στοιχεία δικτύου κάντε κλικ στην επιλογή Τοπική σύνδεση και έπειτα κάντε κλικ στη συσκευή.

 5. Στην ενότητα λεπτομερειών συσκευής, δίπλα στην ενότητα Επίπεδο αξιοπιστίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 6. Για να επιλέξετε επίπεδο αξιοπιστίας για μια συσκευή, στο παράθυρο Επεξεργασία επιπέδου αξιοπιστίας συσκευής, κάντε κλικ σε ένα από τα παρακάτω:

  ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

  Προσθέτει μία συσκευή στη λίστα Πλήρους αξιοπιστίας

  Οι συσκευές Πλήρους αξιοπιστίας βρίσκονται υπό παρακολούθηση μόνο για γνωστές επιθέσεις και μολύνσεις. Πρέπει να επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση μόνο όταν είστε βέβαιοι ότι η συσκευή είναι απολύτως ασφαλής.

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

  Προσθέτει μία συσκευή στη λίστα Περιορισμένο

  Οι συσκευές με περιορισμούς δεν έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

  ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (επίπεδο αξιοπιστίας)

  Προσθέτει μία συσκευή σε ένα προεπιλεγμένο επίπεδο ασφαλείας

  Οι συσκευές που αφαιρούνται από το επίπεδο Πλήρους αξιοπιστίας ή το επίπεδο Περιορισμένης αξιοπιστίας παίρνουν το προεπιλεγμένο επίπεδο αξιοπιστίας του δικτύου. Το επίπεδο αξιοπιστίας του δικτύου μπορεί να είναι Πλήρης αξιοπιστία, Περιορισμένο, Προστατευμένο ή Κοινόχρηστο.

 7. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

  Το Norton 360 Online εμφανίζει την κατάσταση επιπέδου αξιοπιστίας κάθε περιορισμένης συσκευής στο εικονίδιο της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με το Network Security Map

Εμφάνιση συσκευών στην Αντιστοίχιση στοιχείων ασφαλείας δικτύου

Εντοπισμός διεύθυνσης IP υπολογιστή

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v9802264_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 31/03/2011