Άλλα προϊόντα

Αφαίρεση συσκευών από την Αντιστοίχιση στοιχείων ασφαλείας δικτύου

Το παράθυρο Network Security Map εμφανίζει τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυό σας. Μπορείτε να καταργήσετε μία συσκευή ή έναν υπολογιστή από το Network Security Map. Μπορείτε να εκτελέσετε εκκαθάριση όλων των συσκευών από την αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου και να δημιουργήσετε μία νέα λίστα συσκευών. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκτελέσετε εκκαθάριση όλων των συσκευών που υπήρχαν σε προηγούμενα δίκτυα πριν συνδεθείτε σε νέο δίκτυο. Φροντίστε πρώτα να απενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη εποπτεία, προτού εκκαθαρίσετε την Απομακρυσμένη εποπτεία. Το Norton 360 Online δεν μπορεί να εκτελέσει εκκαθάριση της αντιστοίχησης στοιχείων δικτύου, όταν είναι ενεργοποιημένη η Απομακρυσμένη εποπτεία. Επίσης, θα πρέπει να κλείνετε το παράθυρο Network Security Map για να εκτελεστεί εκκαθάριση της αντιστοίχησης στοιχείων δικτύου. Δεν μπορείτε να εκκαθαρίσετε την αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου όταν είναι ανοικτό το παράθυρο Network Security Map.

Το Norton 360 Online εκτελεί εκκαθάριση των συσκευών που προσθέτετε μη αυτόματα στο δίκτυο Ελέγχου αξιοπιστίας ανάλογα με το επίπεδο αξιοπιστίας τους. Δεν εκτελεί εκκαθάριση των συσκευών που διαθέτουν επίπεδο αξιοπιστίας Πλήρη ή Περιορισμένη αξιοπιστία.

Όταν καταργείτε μία μεμονωμένη συσκευή, οι ηλεκτρονικές συσκευές εμφανίζονται πάλι την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το Network Security Map. Ωστόσο, το Norton 360 Online καταργεί μόνιμα τις συσκευές εκτός σύνδεσης.

Κατάργηση μεμονωμένης συσκευής

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Το δίκτυό μου.

 3. Στη γραμμή Network Security Map, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων.

 4. Στο παράθυρο Network Security Map, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε μία συσκευή που βρίσκεται στο δίκτυό σας, στην αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου, κάντε κλικ στη συσκευή.

  • Για να καταργήσετε μια συσκευή που προσθέσατε μη αυτόματα, στην αναπτυσσόμενη λίστα Στοιχεία δικτύου, επιλέξτε Έλεγχος αξιοπιστίας και έπειτα κάντε κλικ στη συσκευή.

 5. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου Network Security Map, στην ενότητα Σύνολο στο δίκτυο, κάντε κλικ στο σύμβολο του πλην.

 6. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιβεβαίωση, επιλέξτε Ναι.

Εκκαθάριση του Network Security Map

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Το δίκτυό μου.

 3. Στην ενότητα Network Security Map, στη γραμμή Αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση.

 4. Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Απενεργοποίηση της Απομακρυσμένης εποπτείας

Εμφάνιση συσκευών στην Αντιστοίχιση στοιχείων ασφαλείας δικτύου

Προσθήκη συσκευής στο Network Security Map

Πληροφορίες σχετικά με το Network Security Map

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v9802263_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 22/04/2011