Ρύθμιση της Απομακρυσμένης εποπτείας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την Απομακρυσμένη εποπτεία επιτρέποντας στους υπολογιστές του δικτύου σας να επικοινωνούν με τον υπολογιστή σας.

Βεβαιωθείτε ότι οι υπολογιστές που θέλετε να παρακολουθήσετε απομακρυσμένα διαθέτουν μια έκδοση προϊόντος Norton που υποστηρίζει Απομακρυσμένη εποπτεία.

Το Norton 360 Online απαιτεί συνθηματικό για την εγκατάσταση της Απομακρυσμένης εποπτείας. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το ίδιο συνθηματικό για όλους τους υπολογιστές που θέλετε να παρακολουθήσετε απομακρυσμένα.

Αφού εγκαταστήσετε την Απομακρυσμένη εποπτεία, μπορείτε να συνδέσετε οποιονδήποτε υπολογιστή στο δίκτυό σας και να πληκτρολογήσετε το ίδιο συνθηματικό. Το Norton 360 Online αναγνωρίζει αυτόματα τον υπολογιστή και τον συνδέει στο Network Security Map.

Εγκατάσταση Απομακρυσμένης εποπτείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Το δίκτυό μου.

 3. Στη γραμμή Network Security Map, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων.

 4. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου Network Security Map, στην ενότητα Απομακρυσμένη εποπτεία, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση.

 5. Στο παράθυρο Εγκατάσταση Απομακρυσμένης εποπτείας, πληκτρολογήστε ένα συνθηματικό.

  Το συνθηματικό πρέπει να περιέχει από 6 έως 20 χαρακτήρες. Στο συνθηματικό ισχύει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 6. Στην ενότητα Επιλογή προεπιλεγμένης κατάστασης για τον Εντοπισμό υπολογιστών, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  Εντοπισμός υπολογιστών πάντα ενεργός

  Επιτρέπει πάντα στον υπολογιστή σας να εντοπίζει άλλους υπολογιστές συνδεδεμένους στο δίκτυο

  Ο Εντοπισμός υπολογιστών είναι ενεργός μόνο όταν εμφανίζεται η οθόνη Network Security Map

  Επιτρέπει στον υπολογιστή σας να εντοπίζει άλλους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυό σας, όταν είναι ανοικτό το παράθυρο Network Security Map

 7. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

 8. Εγκαταστήστε την Απομακρυσμένη εποπτεία σε όλους τους άλλους υπολογιστές που θέλετε να παρακολουθήσετε απομακρυσμένα.

Απενεργοποίηση της Απομακρυσμένης εποπτείας

Πληροφορίες σχετικά με το Network Security Map

Εμφάνιση συσκευών στην Αντιστοίχιση στοιχείων ασφαλείας δικτύου

Επεξεργασία στοιχείων συσκευής

Προβολή των λεπτομερειών συσκευής

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v9802262_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 31/03/2011