Προβολή κατάστασης του ασύρματου δικτύου σας

Μπορείτε να προβάλλετε την κατάσταση του ασύρματου δικτύου σας στο παράθυρο Network Security Map. Το Network Security Map εμφανίζει την κατάσταση του ασύρματου δικτύου σας ως ασφαλή ή ως μη ασφαλή. Ένα ασφαλές δίκτυο προϋποθέτει ισχυρή ασύρματη κρυπτογράφηση. Αν δεν είναι ασφαλές το ασύρματο δίκτυό σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κρυπτογράφησης στον ασύρματο δρομολογητή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό ασφαλείας του ασύρματου δικτύου σας, στην αριστερή πλευρά του παραθύρου Network Security Map κάντε κλικ στο σύνδεσμο Γιατί δεν είναι ασφαλές. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Πρέπει να εμπιστεύεστε μόνο μια ασφαλή ασύρματη σύνδεση. Αν εμπιστευθείτε μια μη ασφαλή ασύρματη σύνδεση, θέτετε σε κίνδυνο όλες τις συσκευές στο δίκτυό σας.

Εμφάνιση κατάστασης του ασύρματου δικτύου σας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Το δίκτυό μου.

 3. Στη γραμμή Network Security Map, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων.

 4. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου Network Security Map, μπορείτε να δείτε την κατάσταση του ασύρματου δικτύου σας. Οι καταστάσεις του ασύρματου δικτύου σας είναι οι εξής:

  Ασφαλές ασύρματο δίκτυο

  Δηλώνει ότι το ασύρματο δίκτυο είναι ασφαλές

  Μη ασφαλές ασύρματο δίκτυο

  Δηλώνει ότι το ασύρματο δίκτυό σας δεν είναι ασφαλές

Πληροφορίες σχετικά με το Network Security Map

Επεξεργασία στοιχείων δικτύου

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v9802261_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 31/03/2011