Άλλα προϊόντα

Εμφάνιση συσκευών στην Αντιστοίχιση στοιχείων ασφαλείας δικτύου

Το παράθυρο Network Security Map παρέχει μία σχηματική απεικόνιση των συσκευών στο δίκτυο, όπου είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής. Μπορείτε να προβάλλετε τις λεπτομέρειες κάθε συσκευής, όπως το όνομά της, την κατάσταση ασφαλείας και τη διεύθυνση IP.

Το παράθυρο Network Security Map εμφανίζει επίσης την κατάσταση ασφαλείας για τους παρακάτω υπολογιστές:

 • Για τον υπολογιστή στον οποίο προβάλλετε την κατάσταση Απομακρυσμένης εποπτείας (Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ)

 • Για τους υπολογιστές που βρίσκονται υπό απομακρυσμένη παρακολούθηση

Το επίπεδο αξιοπιστίας της συσκευής εμφανίζεται στο κάτω μέρος του εικονιδίου στην αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου.

Το Norton 360 Online εμφανίζει τις συσκευές με την παρακάτω σειρά:

 • Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ

 • Συσκευές με κατάσταση σύνδεσης "συνδεδεμένη"

 • Συσκευές με κατάσταση σύνδεσης "εκτός σύνδεσης"

Όταν συνδέετε μια νέα συσκευή στο δίκτυό σας, το Norton 360 Online ανανεώνει αυτόματα το παράθυρο Network Security Map και εμφανίζει τη συσκευή.

Το Norton 360 Online προϋποθέτει να έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του Οδηγoύ ασφαλείας Symantec για να μπορείτε να ανοίξετε το Network Security Map. Η εγκατάσταση του Οδηγού ασφαλείας Symantec δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την εκτέλεση του LiveUpdate. Μπορείτε είτε να περιμένετε να ολοκληρωθεί το Norton LiveUpdate ή να κλείσετε τη συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας του Norton LiveUpdate πριν εγκαταστήσετε τον Οδηγό ασφαλείας Symantec.

Προβολή συσκευών στο Network Security Map

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Το δίκτυό μου.

 3. Αν εμφανιστεί το πεδίο Ρύθμιση παραμέτρων προϊόντος,πατήστε Συνέχεια.

  Το πεδίο Ρύθμιση παραμέτρων προϊόντος εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο Network Security Map για πρώτη φορά. Το πεδίο Ρύθμιση παραμέτρων προϊόντος σας βοηθά να εγκαταστήσετε τον Οδηγό ασφαλείας Symantec που απαιτείται για να προβάλλετε το παράθυρο Network Security Map. Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του Οδηγoύ ασφαλείας Symantec, η σύνδεσή σας στο δίκτυο διακόπτεται προσωρινά.

 4. Στην ενότητα Network Security Map, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

  Το παράθυρο Επισκόπηση ασφαλείας δικτύου σας επιτρέπει να προβάλλετε τη σύνοψη των λειτουργιών του Network Security Map. Το παράθυρο Επισκόπηση ασφαλείας δικτύου εμφανίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν ανοίγετε το παράθυρο Network Security Map για πρώτη φορά.

  • Όταν ανοίγετε την Οθόνη υποδοχής κατά την εκκίνηση στο παράθυρο Ρυθμίσεις.

 5. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο Επισκόπηση ασφαλείας δικτύου, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το παράθυρο Επισκόπηση ασφαλείας δικτύου στο μέλλον, επιλέξτε το πλαίσιο Να μην εμφανιστεί ξανά πριν κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Στοιχεία δικτύου, επιλέξτε το δίκτυο που περιλαμβάνει τη συσκευή για την οποία θέλετε να δείτε τα στοιχεία.

Προβολή στοιχείων συσκευής στο Network Security Map

 • Στο παράθυρο Network Security Map, κάντε κλικ στο εικονίδιο μιας συσκευής.

  Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα βέλη κύλισης για να εμφανίζετε συσκευές που βρίσκονται στην αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου.

  Η περιοχή λεπτομερειών συσκευής που βρίσκεται κάτω από την αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου εμφανίζει τα παρακάτω στοιχεία:

  Όνομα συσκευής

  Εμφανίζει το όνομα της συσκευής

  Από προεπιλογή, το Network Security Map εμφανίζει το όνομα NetBIOS για έναν υπολογιστή. Ωστόσο, το Network Security Map εμφανίζει το όνομα της συσκευής ως ΝΕΑ, αν πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Η συσκευή δεν διαθέτει όνομα NetBIOS

  • Η συσκευή έχει ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας

  Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής στο παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων συσκευής.

  Κατασκευαστής προσαρμογέα

  Προβάλλει το όνομα του κατασκευαστή του προσαρμογέα δικτύου της συσκευής

  Το όνομα του κατασκευαστή του προσαρμογέα βασίζεται στη φυσική διεύθυνση (γνωστή και ως Media Access Control ή MAC) της συσκευής.

  Κατηγορία

  Εμφανίζει την κατηγορία στην οποία ανήκει η συσκευή

  Το εικονίδιο κατηγορίας της συσκευής παρέχει στοιχεία στην κατάσταση σύνδεσης και στην κατάσταση ασφαλείας. Το Norton 360 Online ονομάζει όλες τις άγνωστες συσκευές ως ΝΕΑ και ορίζει την κατηγορία τους ως ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

  Αυτή η κατηγορία ενδέχεται να περιλαμβάνει συσκευές που σχετίζονται με έναν υπολογιστή, όπως εκτυπωτές, συσκευές μέσων και κονσόλες παιχνιδιών.

  Μπορείτε να αλλάξετε την κατηγορία της συσκευής στο παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων συσκευής.

  Κατάσταση ασφαλείας

  Εμφανίζει το επίπεδο ασφαλείας του υπολογιστή σας από απειλές, κινδύνους και βλάβες

  Η κατάσταση ασφαλείας εμφανίζεται μόνο για τον Υπολογιστή μου και για τους υπολογιστές που παρακολουθούνται απομακρυσμένα.

  Απομακρυσμένη εποπτεία

  Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης της Απομακρυσμένης εποπτείας

  Οι καταστάσεις είναι:

  • ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

  • ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

  Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη εποπτεία για έναν μεμονωμένο υπολογιστή ή για όλους τους υπολογιστές που παρακολουθείτε απομακρυσμένα.

  Επίπεδο αξιοπιστίας

  Εμφανίζει το επίπεδο αξιοπιστίας που έχει εκχωρηθεί σε μια απομακρυσμένη συσκευή για να συνδεθεί με τον υπολογιστή σας

  Το αρχικό επίπεδο αξιοπιστίας ορίζεται βάσει της διαμόρφωσης των παραμέτρων του υπολογιστή σας. Μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο αξιοπιστίας για όλες τις συσκευές εκτός από τη ρύθμιση Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ.

  Σύνδεση

  Εμφανίζει την κατάσταση της σύνδεσης

  Οι καταστάσεις είναι:

  • ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ

  • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

  Φυσική διεύθυνση

  Εμφανίζει τη φυσική διεύθυνση (γνωστή και ως Media Access Control ή MAC) του υπολογιστή ή της συσκευής

  Διεύθυνση IP

  Εμφανίζει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή ή της συσκευής

  Εάν αλλάξετε τη διεύθυνση IP μιας συσκευής, η ενημερωμένη διεύθυνση IP εμφανίζεται στο παράθυρο Network Security Map, όταν ανανεώνετε τη λίστα.

Προσθήκη συσκευής στο Network Security Map

Επεξεργασία στοιχείων συσκευής

Αφαίρεση συσκευών από την Αντιστοίχιση στοιχείων ασφαλείας δικτύου

Πληροφορίες σχετικά με το Network Security Map

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v9802256_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 31/03/2011