Άλλα προϊόντα

Network Security Map

Το παράθυρο Network Security Map παρέχει μία σχηματική απεικόνιση των συσκευών στο δίκτυο, όπου είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Network Security Map για να παρακολουθήσετε τα εξής:

  • Κατάσταση ασφάλειας των υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο

  • Κατάσταση της ασύρματης σύνδεσης δικτύου

  • Κατάσταση σύνδεσης συσκευών στο δίκτυο

  • Γνωστές, άγνωστες ή συσκευές εισβολής που βρίσκονται στο δίκτυό σας

Από προεπιλογή, το παράθυρο Network Security Map εμφανίζει το όνομα NetBIOS. Ωστόσο, εάν ο υπολογιστής δεν έχει όνομα NetBIOS ή σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας, το όνομα του υπολογιστή εμφανίζεται ως ΝΕΟΣ.

Το παράθυρο Network Security Map περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές:

Περιοχή χάρτη δικτύου

Εμφανίζει τις συσκευές που εντοπίζει το Norton 360 Online στο δίκτυό σας.

Η Αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου εμφανίζει μία συσκευή με το εικονίδιο, το όνομα και την κατάσταση ασφαλείας της. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα βέλη κύλισης για να εμφανίσετε όλες τις συσκευές που βρίσκονται στην αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου.

Η αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου εμφανίζει τις συσκευές με την παρακάτω σειρά:

  • Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ

  • Συσκευές με κατάσταση σύνδεσης "συνδεδεμένη"

  • Συσκευές με κατάσταση σύνδεσης "εκτός σύνδεσης"

Περιοχή λεπτομερειών συσκευής

Εμφανίζει τα στοιχεία κάθε συσκευής που εμφανίζεται στην αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου.

Τα στοιχεία περιλαμβάνουν το όνομα της συσκευής, το όνομα του κατασκευαστή του προσαρμογέα, την κατηγορία της συσκευής, την κατάσταση απομακρυσμένης εποπτείας, την κατάσταση της σύνδεσης, τη φυσική διεύθυνση και τη διεύθυνση IP. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα και την κατηγορία της συσκευής από την περιοχή λεπτομερειών συσκευής. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη εποπτεία για έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυό σας.

Μπορείτε επίσης να δείτε εάν η συσκευή έχει εξαιρεθεί από τη σάρωση Πρόληψης εισβολής.

Μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε το επίπεδο αξιοπιστίας μιας συσκευής.

Περιοχή στοιχείων δικτύου

Εμφανίζει την κατάσταση ασφαλείας του δικτύου σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την περιοχή στοιχείων δικτύου και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του δικτύου σας. Μπορείτε να προσθέσετε μια συσκευή, να καταργήσετε μια συσκευή και να εμφανίσετε τον συνολικό αριθμό συσκευών που βρίσκονται στο δίκτυό σας. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της απομακρυσμένης εποπτείας και την κατάσταση της ανίχνευσης του υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη εποπτεία για τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυό σας.

Το Norton 360 Online προσθέτει στο δίκτυο ελέγχου αξιοπιστίας όλες τις συσκευές που προσθέτετε μη αυτόματα στο Network Security Map. Μπορείτε να επιλέξετε το δίκτυο ελέγχου αξιοπιστίας από την αναπτυσσόμενη λίστα Στοιχεία δικτύου για να δείτε τις συσκευές που προσθέσατε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές στο παράθυρο Network Security Map :

Ανανέωση

Σας επιτρέπει να ανανεώνετε το παράθυρο Network Security Map και να εμφανίζετε τις πιο πρόσφατες αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων.

Σύμβολο συν ( + )

Μη αυτόματη προσθήκη συσκευής στο Network Security Map.

Το Norton 360 Online εμφανίζει τις συσκευές που προσθέσατε μη αυτόματα στο δίκτυο ελέγχου αξιοπιστίας.

Σύμβολο μείον ( - )

Σας επιτρέπει να καταργείτε μια συσκευή από το παράθυρο Network Security Map.

Η ηλεκτρονική συσκευή που καταργείτε θα επανεμφανιστεί την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το παράθυρο Network Security Map.

Εγκατάσταση

Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε απομακρυσμένα τους υπολογιστές που διαθέτουν έκδοση προϊόντος Norton που υποστηρίζει την απομακρυσμένη εποπτεία.

Λεπτομέρειες

Σας επιτρέπει να προβάλλετε την κατάσταση ρύθμισης παραμέτρων των λειτουργιών προστασίας σας, όπως η λειτουργία Auto-Protect, η Πρόληψη εισβολής και η Σάρωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Σας επιτρέπει επίσης να προβάλλετε την κατάσταση ρύθμισης παραμέτρων των ενημερώσεων προστασίας σας, όπως η Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate και οι Ενημερώσεις παλμού. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες όπως είναι ο αριθμός έκδοσης και η κατάσταση της συνδρομής του προϊόντος Norton.

Μπορείτε επίσης να δείτε την κατάσταση ρύθμισης παραμέτρων της Ασφάλειας συναλλαγών σας, όπως οι λειτουργίες Identity Safe και Προστασία από ηλεκτρονικό ψάρεμα.

Απενεργοποίηση

Σας επιτρέπει να απενεργοποιείτε την Απομακρυσμένη εποπτεία για όλους τους υπολογιστές που παρακολουθείτε απομακρυσμένα.

Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε ολοκληρώσει την Εγκατάσταση Απομακρυσμένης εποπτείας.

Επεξεργασία

Οι ακόλουθοι σύνδεσμοι για την Επεξεργασία είναι διαθέσιμοι στο παράθυρο Network Security Map :

  • Ο σύνδεσμος Επεξεργασία, που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της ενότητας Στοιχεία δικτύου, επιτρέπει την επεξεργασία των στοιχείων του δικτύου σας.

  • Ο σύνδεσμος Επεξεργασία, που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της ενότητας Όνομα συσκευής, επιτρέπει την επεξεργασία των στοιχείων της συσκευής σας.

  • Ο σύνδεσμος Επεξεργασία, που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της ενότητας Επίπεδο αξιοπιστίας, επιτρέπει την επεξεργασία του επιπέδου αξιοπιστίας της συσκευής. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, εάν έχετε επιλέξει το στοιχείο Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ στο Network Security Map.

Απενεργοποίηση

Σας επιτρέπει να απενεργοποιείτε την Απομακρυσμένη εποπτεία για έναν μεμονωμένο υπολογιστή που παρακολουθείτε απομακρυσμένα.

Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε ολοκληρώσει την Εγκατάσταση Απομακρυσμένης εποπτείας.

Πληροφορίες σχετικά με το Network Security Map

Εμφάνιση συσκευών στην Αντιστοίχιση στοιχείων ασφαλείας δικτύου

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v9802236_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 04/11/2011