Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του δικτύου μου

Οι ρυθμίσεις του Network Security Map σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε τις παραμέτρους της θύρας επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα προϊόντα Norton για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε θα εμφανίζεται το παράθυρο Επισκόπηση ασφαλείας δικτύου όταν ανοίγετε το Network Security Map.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων στη γραμμή Network Security Map για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο Network Security Map. Το παράθυρο Network Security Map παρέχει μία σχηματική απεικόνιση των συσκευών στο δίκτυο, όπου είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής. Μπορείτε να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες κάθε συσκευής πριν εγκαταστήσετε την Απομακρυσμένη εποπτεία. Το παράθυρο Ρύθμιση παραμέτρων προϊόντος εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων για πρώτη φορά. Το παράθυρο Ρύθμιση παραμέτρων προϊόντος σας βοηθά να εγκαταστήσετε το στοιχείο που απαιτείται ώστε να προβάλετε το Network Security Map.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Έλεγχος αξιοπιστίας

Διαχειρίζεται το επίπεδο αξιοπιστίας των συσκευών που προσθέτετε μη αυτόματα στο οικιακό σας δίκτυο.

Η επιλογή Έλεγχος αξιοπιστίας είναι ουσιαστικά ένα ειδικό δίκτυο που εμφανίζει όλες τις συσκευές που προσθέτετε με μη αυτόματο τρόπο στο Network Security Map, ανεξάρτητα από την κατάσταση σύνδεσης των συσκευών. Μπορείτε να επιλέξετε το δίκτυο Έλεγχος αξιοπιστίας στην αναπτυσσόμενη λίστα Στοιχεία δικτύου για να δείτε τις συσκευές που προσθέσατε. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναταξινόμηση των συσκευών που προσθέσατε στο Network Security Map ως αξιόπιστων ή περιορισμένων. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του δικτύου Έλεγχος αξιοπιστίας.

Αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου

Αφαιρεί όλες τις συσκευές που εμφανίζονται στην Αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου.

Μπορείτε να εκκαθαρίσετε την Αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου αν θέλετε να δημιουργήσετε νέα λίστα συσκευών. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκκαθαρίσετε όλες τις συσκευές που υπήρχαν στο προηγούμενο δίκτυό σας πριν συνδεθείτε σε νέο δίκτυο. Φροντίστε πρώτα να απενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη εποπτεία, προτού εκκαθαρίσετε την Αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου. Το Norton 360 Online δεν μπορεί να εκκαθαρίσει την Αντιστοίχιση στοιχείων δικτύου, όταν η Απομακρυσμένη εποπτεία είναι ενεργοποιημένη.

Το Norton 360 Online εκτελεί εκκαθάριση των συσκευών που προσθέτετε μη αυτόματα στο δίκτυο Ελέγχου αξιοπιστίας ανάλογα με το επίπεδο αξιοπιστίας τους. Δεν εκτελεί εκκαθάριση των συσκευών που διαθέτουν επίπεδο αξιοπιστίας Πλήρη αξιοπιστία ή Περιορισμένη.

Θύρα επικοινωνιών

Εμφανίζει τη θύρα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα προϊόντα Norton για να επικοινωνούν μεταξύ τους στο δίκτυο.

Αν αλλάξετε τον αριθμό της θύρας επικοινωνίας στον υπολογιστή σας, πρέπει να τον αλλάξετε σε κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Network Security Map. Επιπλέον, όταν εντοπίζετε περισσότερους υπολογιστές που χρησιμοποιούν την Εγκατάσταση Απομακρυσμένης εποπτείας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός σε κάθε υπολογιστή.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της θύρας επικοινωνίας. Η Symantec συνιστά να μην αλλάζετε τον αριθμό θύρας προς αποφυγή πιθανών διενέξεων με άλλες γνωστές θύρες δικτύωσης. Εάν αλλάξετε τον αριθμό της θύρας επικοινωνίας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό θύρας από 1 έως 65535.

Οθόνη υποδοχής κατά την εκκίνηση

Εμφανίζει το παράθυρο Επισκόπηση ασφαλείας δικτύου όταν ανοίγετε το Network Security Map.

Πληροφορίες σχετικά με το Network Security Map

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του Norton 360 Online

Προσαρμογή ρυθμίσεων του Norton 360 Online

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v9687232_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 04/11/2011