Προσαρμογή της λίστας συσκευών και υπηρεσιών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη λίστα συσκευών στη σελίδα Συσκευές για να δείτε τις συσκευές βάσει διαφορετικών κατηγοριών. Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλετε συσκευές βάσει της κατάστασης, του λειτουργικού συστήματος και του τύπου των συσκευών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές για να φιλτράρετε τη λίστα συσκευών:

Βάσει κατάστασης

Δημιουργεί λίστα συσκευών βάσει της κατάστασης ασφαλείας. Οι επιλογές είναι οι εξής:

 • Ασφαλείς: Ορίστε αυτή την επιλογή για να προβάλετε τις συσκευές που είναι ασφαλείς.

 • Κίνδυνος: Ορίστε αυτή την επιλογή για να προβάλετε τις συσκευές που είναι σε κίνδυνο.

Βάσει λειτουργικού συστήματος

Δημιουργεί λίστα συσκευών βάσει λειτουργικού συστήματος. Οι επιλογές είναι οι εξής:

 • Windows

 • Android

 • Mac

 • iOS

Βάσει τύπου

Δημιουργεί λίστα συσκευών βάσει του τύπου τους. Οι επιλογές είναι οι εξής:

 • PC/Mac

 • Φορητές συσκευές

Αυτές οι επιλογές φιλτραρίσματος διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές και την κατάστασή τους. Οι επιλογές φιλτραρίσματος δεν εμφανίζονται όταν οι συσκευές είναι της ίδιας κατηγορίας.

Αν έχετε καταχωρίσει πολλαπλές υπηρεσίες Norton στο λογαριασμό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φίλτρου που διατίθενται στη σελίδα Συσκευές για να προσαρμόσετε την προβολή. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη λίστα προϊόντων βάσει της κατάστασης συνδρομής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές για να προσαρμόσετε τη λίστα προϊόντων:

 • Ενεργές Εμφανίζει τις υπηρεσίες που έχουν ενεργή συνδρομή.

 • Έληξαν Εμφανίζει τις υπηρεσίες που έχουν υπερβεί τις ημέρες της τρέχουσας συνδρομής.

 • Δοκιμαστική έκδοση Εμφανίζει τις υπηρεσίες που είναι σε δοκιμαστική περίοδο.

Αυτές οι επιλογές φιλτραρίσματος διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση συνδρομής. Οι επιλογές φιλτραρίσματος δεν εμφανίζονται όταν οι υπηρεσίες στη λίστα είναι στην ίδια κατάσταση συνδρομής.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v96346938_NortonM_Retail_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 12/04/2017