Κατάργηση του Search Protect της Conduit από τον υπολογιστή

Το παρόν έγγραφο σάς βοηθά να καταργήσετε την πιθανόν ανεπιθύμητη εφαρμογή Search Protect της Conduit.

Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για χρήστες Windows XP. Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία κατάργησης προγραμμάτων spyware και ιών.

ΒΗΜΑ 1

Εκτέλεση του Norton Power Eraser - Σάρωση για ανεπιθύμητες εφαρμογές

 1. Εκτελέστε λήψη του Norton Power Eraser.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Επιλέξτε την επιφάνεια εργασίας ως θέση και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 4. Για να εκτελέσετε το Norton Power Eraser, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο NPE.exe.

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 5. Διαβάστε τη συμφωνία άδειας χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

 6. Στο παράθυρο Norton Power Eraser, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σάρωση για ανεπιθύμητες εφαρμογές.

  Όταν το Norton Power Eraser ολοκληρώσει τη σάρωση, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο Η σάρωση για ανεπιθύμητες εφαρμογές ολοκληρώθηκε.

 7. Στο παράθυρο Η σάρωση για ανεπιθύμητες εφαρμογές ολοκληρώθηκε, δίπλα στην ανεπιθύμητη εφαρμογή ή γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Απεγκατάσταση.

 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

 9. Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 2

Απεγκατάσταση του Search Protect της Conduit

  Αν το Norton Power Eraser δεν καταργήσει τις ανεπιθύμητες γραμμές εργαλείων, καταργήστε τις μη αυτόματα χρησιμοποιώντας την Προσθαφαίρεση προγραμμάτων ή την Απεγκατάσταση προγράμματος στον Πίνακα ελέγχου.

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  appwiz.cpl

 3. Στη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων, κάντε κλικ στο Search Protect και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ή Απεγκατάσταση.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 3

Κατάργηση φακέλων, αρχείων και αρχείων εικόνων Conduit

 1. Μεταβείτε στο φάκελο C:\Program files (x86) ή C:\Program files

 2. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 3. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  φάκελοι ελέγχου

 4. Στο παράθυρο Επιλογές φακέλων, στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε το στοιχείο Προβολή κρυφών αρχείων, φακέλων ή προγραμμάτων οδήγησης.

  Καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Να αποκρύπτονται τα προστατευμένα αρχεία λειτουργικού συστήματος (Συνιστάται).

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και στην επιλογή OK.

 6. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 7. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες τοποθεσίες μία προς μία και έπειτα πατήστε Enter.

  Μεταβείτε σε κάθε τοποθεσία και διαγράψτε όλους τους φακέλους που σχετίζονται με το Conduit.

  • %AppData%\Conduit

  • %AppData%\searchprotect

  • %AppData%\Conduit\ChromeExtData

  • %AppData%\Conduit\ChromeExtData\kdfbddbdpnahdahmamlolacimfdbeckk

  • %AppData%\Conduit\ChromeExtData\kdfbddbdpnahdahmamlolacimfdbeckk\Repository

  • %AppData%\CRE

  • %Temp%\CT3281675

  • %Temp%\CT3281675\plugins

  • %ProgramFiles%\Conduit

  • %ProgramFiles%\Conduit\CT3281675

  • %ProgramFiles%\Conduit\CT3281675\plugins

ΒΗΜΑ 4

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου των Windows

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  regedit

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

 3. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα Αρχείου πληκτρολογήστε ένα όνομα που είναι εύκολο να θυμάστε, όπως Αντίγραφο ασφαλείας μητρώου.

 5. Επιλέξτε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο (.reg) Καταχώριση μητρώου.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Κρατήστε το αρχείο αντιγράφων ασφαλείας για περίπου μία εβδομάδα, έως ότου βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές που εκτελέσατε δεν έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα.

ΒΗΜΑ 5

Διαγραφή κλειδιών μητρώου που σχετίζονται με το Conduit

  Τα συγκεκριμένα βήματα απαιτούν προηγμένη κατανόηση του λειτουργικού συστήματος Windows. Συνιστάται η εκτέλεσή τους από προηγμένο χρήστη.

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  regedit

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

 3. Μεταβείτε στις ακόλουθες τοποθεσίες και αφαιρέστε όλες τις καταχωρίσεις που σχετίζονται με το Conduit.

  Κάντε δεξί κλικ στην καταχώριση και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Conduit

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Conduit

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Conduit

  • HKEY_USERS\S-1-5-21-1895488484-4184314878-4136777622-1000\Software\Conduit

 4. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση.

 5. Στο παράθυρο Εύρεση, δίπλα στο στοιχείο Εύρεση στοιχείου, πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο.

  Conduit

 6. Στην ενότητα Αναζήτηση σε, επιλέξτε Κλειδιά, Τιμές και Δεδομένα.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση επομένου.

  Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο δεξί παράθυρο.

 8. Κάντε δεξί κλικ στην καταχώριση και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

 9. Στο παράθυρο Επεξεργασία συμβολοσειράς, στην ενότητα Δεδομένα τιμής, διαγράψτε την τιμή ή τα δεδομένα.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 11. Πατήστε το πλήκτρο F3 για να αναζητήσετε περισσότερες καταχωρίσεις.

  Διαγράψτε τις τιμές, όπως αναφέρεται στα βήματα 7 και 8. Εκτελέστε αυτήν την αναζήτηση έως ότου δεν εμφανίζονται πλέον άλλα αποτελέσματα.

 12. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος.

Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να καταργήσετε εντελώς τις ανεπιθύμητες γραμμές εργαλείων και μηχανές αναζήτησης.

Βίντεο

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v96233795_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 12/09/2017