Εκτέλεση σαρώσεων από τη γραμμή εντολών

Το προϊόν Norton σάς επιτρέπει να εκτελείτε πολλές σαρώσεις από τη διασύνδεση της γραμμής εντολών. Η λειτουργία Norton Scanner του προϊόντος Norton παρέχει αυτήν τη δυνατότητα στους έμπειρους χρήστες (power users). Η Symantec συνιστά να χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα μόνο εφόσον είστε προχωρημένοι χρήστες.

Για να εκκινήσετε το περιβάλλον εργασίας της γραμμής εντολών, ανοίξτε διαδοχικά Finder > Εφαρμογές > Βοηθήματα > Τερματικό.

Εκτέλεση Γρήγορης σάρωσης

  • Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε /usr/bin/nortonscanner quickscan.

Εκτέλεση πλήρους σάρωσης συστήματος

  • Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε /usr/bin/nortonscanner systemscan.

Σάρωση συγκεκριμένου αρχείου

  • Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε /usr/bin/nortonscanner - a <file path>.

Σάρωση συμπιεσμένου αρχείου

  • Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε /usr/bin/nortonscanner - c <file path>.

Σάρωση καραντίνας

  • Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε /usr/bin/nortonscanner quarantine.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v96192107_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017