Εκτέλεση σαρώσεων από τη γραμμή εντολών

Το προϊόν Norton σάς επιτρέπει να εκτελείτε πολλές σαρώσεις από τη διασύνδεση της γραμμής εντολών. Η λειτουργία Norton Scanner του προϊόντος Norton παρέχει αυτήν τη δυνατότητα στους έμπειρους χρήστες (power users). Η Symantec συνιστά να χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα μόνο εφόσον είστε προχωρημένοι χρήστες.

Για να εκκινήσετε το περιβάλλον εργασίας της γραμμής εντολών, ανοίξτε διαδοχικά Finder > Εφαρμογές > Βοηθήματα > Τερματικό.

Εκτέλεση Γρήγορης σάρωσης

  • Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε /usr/bin/nortonscanner quickscan.

Εκτέλεση πλήρους σάρωσης συστήματος

  • Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε /usr/bin/nortonscanner systemscan.

Σάρωση συγκεκριμένου αρχείου

  • Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε /usr/bin/nortonscanner - a <διαδρομή αρχείου>.

Σάρωση συμπιεσμένου αρχείου

  • Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε /usr/bin/nortonscanner - c <διαδρομή αρχείου>.

Σάρωση καραντίνας

  • Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε /usr/bin/nortonscanner quarantine.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v96192107_nis_mac_sos_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 30/01/2017