Κατάργηση του Stamplive, των γραμμών εργαλείων Delta search και Babylon, των προγραμμάτων αναπαραγωγής NowUSeeIt και PlayThru και λοιπών ανεπιθύμητων γραμμών εργαλείων από τον υπολογιστή σας

Αυτές οι ανεπιθύμητες γραμμές εργαλείων αποτελούν έναν τύπο προγράμματος adware που είναι επίσης γνωστός ως hijacker προγραμμάτων περιήγησης. Το hijacker προγραμμάτων περιήγησης αλλάζει την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης Web και την προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής αναζήτησης χωρίς την άδειά σας. Οι γραμμές εργαλείων συνήθως σχετίζονται με συγκεκριμένα δωρεάν προγράμματα, των οποίων πραγματοποιείτε λήψη και εγκατάσταση. Αυτά τα πακέτα περιλαμβάνουν μια συμφωνία παραχώρησης αδειών χρήσης την οποία πρέπει να αποδεχτείτε για τη λήψη και την εγκατάσταση του λογισμικού. Η συμφωνία ισχύει για το σύνολο του λογισμικού στο πακέτο, συμπεριλαμβανομένων των ανεπιθύμητων γραμμών εργαλείων. Από τη στιγμή που αποδέχεστε τη συμφωνία άδειας χρήσης, το Norton δεν θα την εντοπίσει ως κακόβουλη, ακόμα και αν η γραμμή εργαλείων συμπεριφέρεται ύποπτα.

Παραδείγματα ανεπιθύμητων γραμμών εργαλείων και προγραμμάτων adware:

 • AdChoices

 • Astromenda

 • Γραμμή εργαλείων Babylon

 • Binkiland

 • Buzzdock

 • Cassiopesa

 • CloudScout

 • Γραμμή εργαλείων Delta

 • Delta search

 • DNS Unlocker

 • Dregol

 • Facemoods

 • Groovio

 • Πρόγραμμα αναπαραγωγής NowUSeeIt

 • Offers4U

 • Optimizer Pro

 • Πρόγραμμα αναπαραγωγής PlayThru

 • Qvo6

 • RocketTab

 • Search Assistant SearchWeb

 • Snap.do

 • Stamplive

 • Visual Shopper

 • Πρόγραμμα εγκατάστασης Vitalia

 • Wajam

 • Yontoo

Για να καταργήσετε το Search Protect της Conduit από τον υπολογιστή σας, διαβάστε την ενότητα Πώς μπορώ να απεγκαταστήσω το Search Protect της Conduit από τον υπολογιστή μου;

Για να καταργήσετε τις ανεπιθύμητες γραμμές εργαλείων, εκτελέστε το LiveUpdate και έπειτα εκτελέστε πλήρη σάρωση συστήματος. Αν το πρόβλημα επιμείνει, εκτελέστε λήψη και εκτέλεση του Norton Power Eraser, για σάρωση και κατάργηση των ανεπιθύμητων εφαρμογών, γραμμών εργαλείων και προγραμμάτων adware. Αν το Norton Power Eraser δεν καταργήσει τις ανεπιθύμητες γραμμές εργαλείων, καταργήστε τις μη αυτόματα χρησιμοποιώντας την Προσθαφαίρεση προγραμμάτων ή την Απεγκατάσταση προγράμματος στον Πίνακα ελέγχου.

ΒΗΜΑ 1

Εκτέλεση του LiveUpdate

 1. Εκκινήστε το Norton.

 2. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή LiveUpdate.

 3. Μόλις ολοκληρωθεί το Norton LiveUpdate, κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 4. Εκτελέστε το LiveUpdate μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «Το προϊόν Norton διαθέτει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις προστασίας».

 5. Κλείστε όλα τα προγράμματα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 2

Εκτέλεση πλήρους σάρωσης συστήματος

 1. Εκκινήστε το Norton.

 2. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Σαρώσεις.

 3. Στο παράθυρο Σαρώσεις, επιλέξτε το στοιχείο Πλήρης σάρωση συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

 5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

  Αν εξακολουθείτε να βλέπετε ανεπιθύμητες γραμμές εργαλείων ή εφαρμογές, μεταβείτε στο βήμα 3.

ΒΗΜΑ 3

Λήψη και εκτέλεση του Norton Power Eraser - Σάρωση για ανεπιθύμητες εφαρμογές

 1. Εκτελέστε λήψη του Norton Power Eraser.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Επιλέξτε την Επιφάνεια εργασίας ως θέση και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 4. Για την εκτέλεση του Norton Power Eraser, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο NPE.exe.

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 5. Διαβάστε τη συμφωνία άδειας χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

 6. Στο παράθυρο Norton Power Eraser, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σάρωση για ανεπιθύμητες εφαρμογές.

  Όταν το Norton Power Eraser ολοκληρώσει τη σάρωση, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο Η σάρωση για ανεπιθύμητες εφαρμογές ολοκληρώθηκε.

 7. Στο παράθυρο Η σάρωση για ανεπιθύμητες εφαρμογές ολοκληρώθηκε, δίπλα στην ανεπιθύμητη εφαρμογή ή γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Απεγκατάσταση.

 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

 9. Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 4

Απεγκατάσταση της ανεπιθύμητης εφαρμογής

  Αν το Norton Power Eraser δεν καταργήσει τις ανεπιθύμητες γραμμές εργαλείων, καταργήστε τις μη αυτόματα χρησιμοποιώντας την Προσθαφαίρεση προγραμμάτων ή την Απεγκατάσταση προγράμματος στον Πίνακα ελέγχου.

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  appwiz.cpl

 3. Στη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα, αναζητήστε τα ανεπιθύμητα προγράμματα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ή Απεγκατάσταση.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

 6. Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 5

Έλεγχος για λανθασμένες ρυθμίσεις DNS

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  control

 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Δίκτυο και Internet και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης. Στο αριστερό τμήμα, κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα.

  Σε Windows XP: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου.

 4. Κάντε δεξί κλικ στον ενεργό προσαρμογέα δικτύου και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 5. Στο παράθυρο Ιδιότητες σύνδεσης δικτύου, στην ενότητα «Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιεί τα ακόλουθα στοιχεία», κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) ή Πρωτόκολλο Internet έκδοση 4 (TCP/IPv4).

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 7. Στο παράθυρο Ιδιότητες πρωτοκόλλου Internet (TCP/IP), στην καρτέλα Γενικά, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή DNS.

  • Αν είναι επιλεγμένο το ραδιοπλήκτρο Αυτόματη λήψη διεύθυνσης διακομιστή DNS, η διεύθυνση του διακομιστή DNS διαμορφώνεται αυτόματα.

  • Αν είναι επιλεγμένο το ραδιοπλήκτρο Χρήση των ακόλουθων διευθύνσεων διακομιστή DNS, ελέγξτε τις διευθύνσεις του διακομιστή. Βεβαιωθείτε ότι οι εμφανιζόμενες διευθύνσεις του διακομιστή DNS είναι οι ίδιες με αυτές που έχετε λάβει από τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή το διαχειριστή του δικτύου.

ΒΗΜΑ 6

Επαναφορά των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης

 • Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να καταργήσετε εντελώς την ανεπιθύμητη γραμμή εργαλείων και τη μηχανή αναζήτησης.

Βίντεο

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v96063576_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 12/09/2017