Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση Σαρώσεων σε χρόνο αδράνειας

Το προϊόν Norton διατηρεί τον υπολογιστή Mac ασφαλή από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφαλείας, εκτελώντας αυτόματα σαρώσεις στον υπολογιστή σας με τη λειτουργία Σαρώσεις σε χρόνο αδράνειας. Το προϊόν Norton αντιλαμβάνεται πότε δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή Mac και εκτελεί τη σάρωση με έξυπνο τρόπο.

Πρέπει να διατηρείτε πάντα ενεργοποιημένη την επιλογή Σαρώσεις σε χρόνο αδράνειας ώστε να μπορεί το προϊόν Norton να εκτελεί σάρωση του υπολογιστή σας όταν αυτός μεταβαίνει σε κατάσταση αδράνειας.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση Σαρώσεων σε χρόνο αδράνειας

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  2. Στο αριστερό τμήμα, κάντε κλικ στην κατηγορία Προστασία του Mac μου.

  3. Στη γραμμή Αδρανείς σαρώσεις, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση Απενεργοποίηση ή Ενεργοποίηση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v95123622_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017