Πληροφορίες σχετικά με τις Σαρώσεις σε χρόνο αδράνειας

Το προϊόν Norton διατηρεί τον υπολογιστή Mac ασφαλή από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφαλείας, εκτελώντας αυτόματα σαρώσεις στον υπολογιστή σας με τη λειτουργία Σαρώσεις σε χρόνο αδράνειας. Η λειτουργία Σαρώσεων σε χρόνο αδράνειας αντιλαμβάνεται πότε δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή Mac και εκτελεί τη σάρωση με έξυπνο τρόπο.

Η επιλογή Σαρώσεις σε χρόνο αδράνειας ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εγκατάσταση του προϊόντος Norton. Αν και η λειτουργία σάρωσης σε χρόνο αδράνειας εκτελεί αυτόματα σαρώσεις, εντούτοις μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της. Το προϊόν Norton αποφασίζει το χρόνο εκτέλεσης της σάρωσης σε χρόνο αδράνειας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας και ορισμένες άλλες προκαθορισμένες παραμέτρους.

Οι ρυθμίσεις των σαρώσεων σε χρόνο αδράνειας δεν αλλάζουν όποτε το Mac χρησιμοποιείται από διαφορετικούς χρήστες. Το προϊόν Norton εντοπίζει την κατάσταση αδράνειας του υπολογιστή Mac και εκτελεί τη σάρωση σε χρόνο αδράνειας χρησιμοποιώντας τις ήδη διαμορφωμένες ρυθμίσεις.

Αν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε ξανά τον υπολογιστή Mac, τότε το προϊόν Norton διακόπτει οποιαδήποτε σάρωση σε χρόνο αδράνειας που ξεκίνησε κατά το χρόνο αδράνειας. Ωστόσο, συνεχίζει τη σάρωση όταν ο υπολογιστής Mac επιστρέψει σε κατάσταση αδράνειας. Πρέπει να διατηρείτε πάντα ενεργοποιημένη την επιλογή Σαρώσεις σε χρόνο αδράνειας ώστε να μπορεί το προϊόν Norton να εκτελεί σάρωση του υπολογιστή Mac όταν αυτός μεταβαίνει σε κατάσταση αδράνειας.

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Σαρώσεις σε χρόνο αδράνειας στις αρχικές τους τιμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Επαναφορά προεπιλογών.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v95123212_nis_mac_retail_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 28/09/2015