Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προγραμματισμένων σαρώσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν Norton ώστε να εκτελεί προγραμματισμένη σάρωση. Το προϊόν Norton εκτελεί σάρωση σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

Αν η προγραμματισμένη σάρωση ξεκινά ενώ χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή, μπορείτε να εκτελέσετε τη σάρωση στο παρασκήνιο ώστε να μην διακόψετε την εργασία σας. Για να επιτρέψετε στο προϊόν Norton να σαρώνει τον υπολογιστή σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Προγραμματισμένων σαρώσεων. Από προεπιλογή, η λειτουργία Προγραμματισμένων σαρώσεων είναι απενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προγραμματισμένων σαρώσεων

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  2. Στο αριστερό τμήμα, κάντε κλικ στην κατηγορία Προστασία του Mac μου.

  3. Στη γραμμή Απομακρυσμένη διαχείριση, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση Ενεργοποίηση

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v95122415_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017