Βοηθός συμπλήρωσης του Norton Identity Safe

Η λειτουργία του Βοηθού συμπλήρωσης σας βοηθά να συμπληρώσετε ηλεκτρονικές φόρμες, αν το Identity Safe παραλείψει κάποια πεδία των φορμών. Το Identity Safe χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις και τα πορτοφόλια που έχετε αποθηκεύσει για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών και τραπεζικών στοιχείων σε τοποθεσίες Web. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να συμπληρώνετε τις μακροσκελείς φόρμες που ζητούν τα προσωπικά στοιχεία σας, όπως το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Δεν χρειάζεται επίσης να πληκτρολογείτε τα τραπεζικά στοιχεία σας ή τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας κάθε φορά που αγοράζετε στο Internet. Αν τα πεδία μιας ηλεκτρονικής φόρμας δεν είναι συμπληρωμένα, το Identity Safe εμφανίζει τη γραμμή πληροφοριών Βοηθός συμπλήρωσης. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα τού Βοηθού συμπλήρωσης, για να ανοίξετε το πλαίσιο Βοηθός συμπλήρωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Βοηθό συμπλήρωσης, για να συμπληρώσετε αυτά τα πεδία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξετε μια διεύθυνση ή ένα πορτοφόλι από το Βοηθό συμπλήρωσης και έπειτα να μεταφέρετε και να αποθέσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες στις ιστοσελίδες.

Το Identity Safe ενδέχεται να μην συμπληρώσει ή να συμπληρώσει εσφαλμένα ένα πεδίο ηλεκτρονικής φόρμας, αν:

  • Τα ονόματα των πεδίων στην ηλεκτρονική φόρμα δεν αντιστοιχούν σε εκείνα που έχουν αποθηκευτεί στις Διευθύνσεις ή στο Πορτοφόλι. Για παράδειγμα, το πεδίο χώρας ή περιοχής μπορεί να έχει ονομαστεί διαφορετικά και το Identity Safe δεν μπορεί να το αναγνωρίσει.

  • Δεν έχει συσχετιστεί όνομα με το πεδίο.

  • Τα δεδομένα που δέχεται ένα πεδίο είναι διαφορετικά από εκείνα που είναι αποθηκευμένα στις διευθύνσεις ή στο πορτοφόλι σας. Για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης είναι αποθηκευμένη ως αριθμός στις διευθύνσεις, αλλά η ηλεκτρονική φόρμα δέχεται μόνο λέξεις.

Ορισμένες τοποθεσίες Web μπορεί να απαιτούν κάποιες μόνο από τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το email ή τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Σε αυτές τις τοποθεσίες Web, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Βοηθό συμπλήρωσης για να συμπληρώσετε γρήγορα τα απαιτούμενα στοιχεία. Αρκεί να εκτελέσετε μεταφορά και απόθεση των πληροφοριών από τις διευθύνσεις ή το πορτοφόλι στο πεδίο κειμένου της ηλεκτρονικής φόρμας. Για παράδειγμα, αν θέλετε να συμπληρώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σε μια ηλεκτρονική φόρμα, εκτελέστε μεταφορά και απόθεση των στοιχείων του αριθμού τηλεφώνου από τις Διευθύνσεις στο πλαίσιο κειμένου της ηλεκτρονικής φόρμας. Έτσι, με το Βοηθό συμπλήρωσης δεν θα συμπληρώσετε εσφαλμένα τα πεδία αλλά αποτρέπονται και οι εισβολείς και τα προγράμματα καταγραφής ακολουθίας χαρακτήρων πληκτρολόγησης από την πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας. Η γραμμή εργαλείων Norton πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στα προγράμματα περιήγησής σας για να χρησιμοποιήσετε το Βοηθό συμπλήρωσης. Για να ανοίξετε το Βοηθό συμπλήρωσης, στη γραμμή εργαλείων Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Η ΘΥΡΙΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ και έπειτα στο εικονίδιο Άνοιγμα Βοηθού συμπλήρωσης στο κάτω μέρος του αναδυόμενου μενού.

Η λειτουργία του Βοηθού συμπλήρωσης έχει τις ακόλουθες επιλογές:

Διευθύνσεις

Σας επιτρέπει να προβάλετε και να επιλέξετε όλες τις διευθύνσεις που έχετε αποθηκεύσει στη θυρίδα αποθήκευσης.

Πορτοφόλι

Σας επιτρέπει να προβάλετε και να επιλέξετε όλα τα πορτοφόλια που έχετε αποθηκεύσει στη θυρίδα αποθήκευσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο Μετακίνηση στην άλλη πλευρά για να μετακινήσετε το παράθυρο "Βοηθός συμπλήρωσης" από τα δεξιά στα αριστερά και το αντίστροφο

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v91953036_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016