Προσθήκη ετικετών

Αν χρησιμοποιείτε πολλά δεδομένα του Identity Safe σε τοποθεσίες στο web, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες για να τα κατηγοριοποιήσετε. Όταν αποθηκεύετε τα δεδομένα του Identity Safe στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους, μπορείτε να προσθέσετε μια ετικέτα στα δεδομένα που αποθηκεύετε. Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες στα στοιχεία σύνδεσης, τις διευθύνσεις, το πορτοφόλι και τις σημειώσεις. Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτα στα προσωπικά στοιχεία σας με οποιοδήποτε όνομα σας βοηθά να προσδιορίσετε τα δεδομένα. Τα δεδομένα του Identity Safe στα οποία έχει προστεθεί ετικέτα με συγκεκριμένο όνομα, ομαδοποιούνται. Έτσι, μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν, όταν είστε συνδεδεμένοι. Για παράδειγμα, έχετε αρκετά στοιχεία σύνδεσης για το email, την κοινωνική δικτύωση και άλλες τοποθεσίες. Όταν αποθηκεύετε αυτά τα στοιχεία σύνδεσης, μπορείτε να προσθέσετε μια ετικέτα, όπως email, κοινωνικά και τράπεζα. Παρομοίως, αν έχετε αρκετές διευθύνσεις, μπορείτε να τους προσθέσετε ετικέτα, όπως αγορές, κοινωνικά, τράπεζα, κ.λπ. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα δεδομένα του Identity Safe ομαδοποιούνται με βάση τις ετικέτες. Όταν βρίσκεστε σε μία τοποθεσία στο web αγορών, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε τα δεδομένα που αφορούν τις αγορές για να τα χρησιμοποιήσετε στην τοποθεσία στο web.

Οι ετικέτες είναι χρήσιμες και στην περίπτωση που η θυρίδα αποθήκευσης είναι κοινή για όλα τα μέλη της οικογένειάς σας. Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες, για να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα κάθε μέλους της οικογένειας.

Για την προσθήκη ετικέτας σε υπάρχοντα δεδομένα του Identity Safe

 1. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σε Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο Norton Identity Safe στην επιφάνεια εργασίας ή τη γραμμή εργασιών σας.

  • Σε Mac, από τον κατάλογο Εφαρμογές, εκκινήστε το Norton Identity Safe.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Norton Identity Safe, επιλέξτε τα δεδομένα στα οποία θέλετε να προσθέσετε ετικέτα.

  Για παράδειγμα, αν θέλετε να προσθέσετε ετικέτα σε στοιχεία σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Στοιχεία σύνδεσης και κατόπιν κάντε κλικ στα στοιχεία σύνδεσης στη λίστα.

 3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

 4. Στο πεδίο Ετικέτες, πληκτρολογήστε την κατηγορία των δεδομένων.

  Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες από μία ετικέτες στα δεδομένα σας, διαχωρίστε κάθε ετικέτα με κόμμα.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v91857097_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 28/09/2015