Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες σχετικά με το Norton Community Watch

Το Norton Community Watch σας βοηθάει να αναγνωρίσετε νέους κινδύνους ασφαλείας υποβάλλοντας επιλεγμένα δεδομένα ασφαλείας και εφαρμογών στη Symantec για ανάλυση. Η Symantec αναλύει τα δεδομένα για να προσδιορίσει τις νέες απειλές και την προέλευσή τους. Οι συνολικές προσπάθειες από τους χρήστες προϊόντων ασφαλείας του Norton βοηθούν στον γρήγορο προσδιορισμό λύσεων για αυτές τις απειλές και τους κινδύνους. Το Norton Community Watch βελτιώνει την ασφάλεια του χρήστη και τη λειτουργικότητα του προϊόντος. Επιπλέον, βοηθάει τη Symantec να αναλύει την εκτέλεση, τον προγραμματισμό και την αποτελεσματικότητα εργασιών Norton καθώς και των ρυθμίσεων στον υπολογιστή σας.

Το Norton Community Watch συλλέγει και υποβάλλει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

  • Αναγνωρισμένο κακόβουλο λογισμικό, όπως φορητά εκτελέσιμα αρχεία και διεργασίες που εκτελούνται

  • Οποιαδήποτε διεύθυνση τοποθεσίας στο Web που το προϊόν αναγνωρίζει ως κακόβουλη

  • Όλες τις διευθύνσεις URL σελίδων στο Web που επισκεφτήκατε πριν τον εντοπισμό ενός κινδύνου

  • Τις εφαρμογές και διεργασίες που εκτελούνται στον υπολογιστή σας τακτικά και εκτελούνταν κατά τη διάρκεια του εντοπισμού του κινδύνου ασφαλείας

  • Τα περιστατικά απόκρισης που αποστέλλει ο υπολογιστής σας σε ένα πιθανό κίνδυνο ασφαλείας

  • Γενικές πληροφορίες για το σύστημα και χαρακτηριστικά απόδοσης από τον υπολογιστή

  • Γενικές πληροφορίες για τον υπολογιστή σας όπως το χρονικό όριο αδράνειας, η παραμονή σε κατάσταση αναμονής και οι ρυθμίσεις της προστασίας οθόνης

Αφού οι πιθανοί κίνδυνοι αξιολογηθούν σύμφωνα με τα υποβληθέντα δεδομένα, η Symantec αποστέλλει τις πληροφορίες πάλι στο προϊόν Norton 360 Online. Οι λειτουργίες του Norton, όπως το Norton Insight και το Insight Network, χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να εντοπίσουν αρχεία και διεργασίες σε κίνδυνο.

Θα πρέπει να συμμετέχετε στην υποβολή στοιχείων στο Norton Community Watch, για να συμβάλλετε στην κοινότητα που χρησιμοποιεί προϊόντα ασφαλείας Norton. Καμία προσωπική πληροφορία δεν εκτίθεται κατά τη συλλογή και υποβολή των δεδομένων. Η Symantec διατηρεί έναν επαρκή βαθμό προστασίας για τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν. Με την επιλογή Λεπτομερής συλλογή δεδομένων σφάλματος, στην ενότητα Norton Community Watch, στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης, μπορείτε να επιτρέψετε ή να απορρίψετε τις λεπτομερείς υποβολές δεδομένων. Τα λεπτομερή δεδομένα ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με τα σφάλματα και τα στοιχεία που αφορούν το Norton. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της επιλογής, ώστε να διαχειρίζεστε τις υποβολές δεδομένων.

Το Norton Community Watch συλλέγει και υποβάλλει μόνο λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τα σφάλματα και τα στοιχεία του Norton. Δεν συλλέγει ή δεν αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε χρήστη.

Αν επιλέξατε να μη συμμετέχετε στο Norton Community Watch όταν εγκαταστήσατε το προϊόν Norton, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε αργότερα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Norton Community Watch στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης. Μπορείτε επίσης να επιθεωρήσετε τα δεδομένα τα οποία το Norton Community Watch συλλέγει και υποβάλλει στη Symantec, στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Norton Community Watch

Εμφάνιση στοιχείων στο Ιστορικό ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v9032780_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 03/11/2011