Σχετικά με το Βοηθό συμπλήρωσης

Η λειτουργία του Βοηθού συμπλήρωσης σας βοηθά να συμπληρώσετε ηλεκτρονικές φόρμες, αν το Norton Identity Safe παραλείψει κάποια πεδία των φορμών. Το Norton Identity Safe χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις και τους τρόπους πληρωμής που έχετε αποθηκεύσει για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών και τραπεζικών στοιχείων σε τοποθεσίες στο web. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να συμπληρώνετε τις μακροσκελείς φόρμες που ζητούν τα προσωπικά στοιχεία σας, όπως το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Δεν χρειάζεται επίσης να πληκτρολογείτε τα τραπεζικά στοιχεία σας ή τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας κάθε φορά που αγοράζετε στο Internet. Αν τα πεδία μιας ηλεκτρονικής φόρμας δεν είναι συμπληρωμένα, το Norton Identity Safe ανοίγει αυτόματα το Βοηθό συμπλήρωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Βοηθό συμπλήρωσης για να συμπληρώσετε αυτά τα πεδία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξετε μια διεύθυνση ή ένα πορτοφόλι από το Βοηθό συμπλήρωσης και έπειτα να μεταφέρετε και να αποθέσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες στις ιστοσελίδες. Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια διεύθυνση ή ένα πορτοφόλι, Προσθήκη διευθύνσεων ή Προσθήκη πορτοφολιού.

Το Norton Identity Safe ενδέχεται να μην συμπληρώσει ή να συμπληρώσει εσφαλμένα ένα πεδίο ηλεκτρονικής φόρμας, αν:

  • Τα ονόματα των πεδίων στην ηλεκτρονική φόρμα δεν αντιστοιχούν σε εκείνα που υπάρχουν στις Διευθύνσεις ή στο Πορτοφόλι. Για παράδειγμα, το πεδίο χώρας ή περιοχής μπορεί να έχει ονομαστεί διαφορετικά και το Norton Identity Safe δεν μπορεί να το αναγνωρίσει.

  • Δεν έχει συσχετιστεί όνομα με το πεδίο.

  • Τα δεδομένα που δέχεται ένα πεδίο είναι διαφορετικά από εκείνα που είναι αποθηκευμένα στις διευθύνσεις ή στο πορτοφόλι σας. Για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης είναι αποθηκευμένη ως αριθμός στις διευθύνσεις, αλλά η ηλεκτρονική φόρμα δέχεται μόνο λέξεις.

Ορισμένες τοποθεσίες στο web μπορεί να απαιτούν κάποια μόνο από τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το email ή τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Σε αυτές τις τοποθεσίες Web, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Βοηθό συμπλήρωσης, για να συμπληρώσετε γρήγορα τα απαιτούμενα στοιχεία. Αρκεί να εκτελέσετε μεταφορά και απόθεση των πληροφοριών από τις διευθύνσεις ή το πορτοφόλι στο πεδίο κειμένου της ηλεκτρονικής φόρμας. Για παράδειγμα, αν θέλετε να συμπληρώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σε μια ηλεκτρονική φόρμα, εκτελέστε μεταφορά και απόθεση των στοιχείων του αριθμού τηλεφώνου από τις Διευθύνσεις στο πλαίσιο κειμένου της ηλεκτρονικής φόρμας. Έτσι, με το Βοηθό συμπλήρωσης δεν θα συμπληρώσετε εσφαλμένα τα πεδία αλλά αποτρέπονται και οι εισβολείς και τα προγράμματα καταγραφής ακολουθίας χαρακτήρων πληκτρολόγησης από την πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας. Η γραμμή εργαλείων Norton πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στα προγράμματα περιήγησής σας για να χρησιμοποιήσετε το Βοηθό συμπλήρωσης. Για να ανοίξετε το Βοηθό συμπλήρωσης, στη γραμμή εργαλείων Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Η ΘΥΡΙΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ και έπειτα στο εικονίδιο Άνοιγμα Βοηθού συμπλήρωσης στο κάτω μέρος του αναδυόμενου μενού.

Η λειτουργία του Βοηθού συμπλήρωσης έχει τις ακόλουθες επιλογές:

Αυτόματη απόκρυψη

Σας επιτρέπει να αποκρύψετε το Βοηθό συμπλήρωσης, για να υπάρχει περισσότερος χώρος. Όταν επιλέγετε αυτό το στοιχείο, το παράθυρο του Βοηθού συμπλήρωσης μεγιστοποιείται ή ελαχιστοποιείται κάθε φορά που περνάτε το δείκτη του ποντικιού από πάνω του ή τον απομακρύνετε.

Διευθύνσεις

Σας επιτρέπει να προβάλετε και να επιλέξετε όλες τις διευθύνσεις που έχετε αποθηκεύσει στη θυρίδα αποθήκευσης.

Πορτοφόλι

Σας επιτρέπει να προβάλετε και να επιλέξετε όλους τους τρόπους πληρωμής που έχετε αποθηκεύσει στη θυρίδα αποθήκευσης.

Μετακίνηση στην άλλη πλευρά

Σας επιτρέπει να μετακινήσετε το παράθυρο του Βοηθού συμπλήρωσης από τα δεξιά προς τα αριστερά και το αντίστροφο.

Κλείσιμο Βοηθού συμπλήρωσης

Σας επιτρέπει να κλείσετε το παράθυρο του Βοηθού συμπλήρωσης.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v90186076_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 28/09/2015