Σχετικά με τις ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου

Ένας διακομιστής μεσολάβησης ρυθμίζει την πρόσβαση στο Internet και εμποδίζει τους εξωτερικούς υπολογιστές να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυό σας. Εάν βρίσκεστε σε ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης για να συνδεθεί στο Internet, μπορείτε να καταχωρήσετε τα λεπτομερή στοιχεία του διακομιστή μεσολάβησης στο Identity Safe. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου για να ορίσετε τη διεύθυνση URL αυτόματων ρυθμίσεων, τις ρυθμίσεις του διαμεσολαβητή και τις λεπτομέρειες ελέγχου ταυτότητας. Το Norton Identity Safe χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις του διαμεσολαβητή και τις λεπτομέρειες ελέγχου ταυτότητας για την αυτόματη σύνδεση στο Internet, όποτε απαιτείται. Για παράδειγμα, το LiveUpdate χρησιμοποιεί τις καθορισμένες ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για την ανάκτηση ενημερώσεων. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι καθορίσατε τις λεπτομέρειες του διακομιστή μεσολάβησης προκειμένου το LiveUpdate να εκτελεστεί επιτυχώς.

Το παράθυρο Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου σας επιτρέπει να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων

Σας επιτρέπει να καθορίσετε τη διεύθυνση URL ή τη δέσμη ενεργειών για την αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, τα οποία θα διαχειρίζονται την πρόσβαση στο Internet.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

 • Αυτόματος εντοπισμός ρυθμίσεων

  Επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να εντοπίζει αυτόματα τις ρυθμίσεις δικτύου.

  Αν προτιμάτε να ισχύουν οι δικές σας μη αυτόματες ρυθμίσεις για τις συνδέσεις δικτύου, πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

 • Χρήση δέσμης ενεργειών για αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων

  Επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση URL ή τη δέσμη ενεργειών για τη διαχείριση της πρόσβασης στο Internet.

  Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Διεύθυνση URL για να παράσχετε τη διεύθυνση URL HTTP ή τη διεύθυνση URL HTTPS.

Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή

Σας επιτρέπει να παρέχετε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων διαμεσολαβητή.

Στην ενότητα Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή, επιλέξτε το στοιχείο Να χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης για συνδέσεις HTTP και κάντε τα εξής:

 • Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL ή IP του διακομιστή μεσολάβησης.

 • Στο πλαίσιο Θύρα, πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

  Μπορείτε να ορίσετε μια τιμή μεταξύ 1 και 65535.

Έλεγχος ταυτότητας

Σας επιτρέπει να συνδέεστε στο Internet μέσω ενός διακομιστή που απαιτεί να γίνεται έλεγχος ταυτότητας.

Επιλέξτε το στοιχείο Χρειάζομαι εξουσιοδότηση για τη σύνδεση μέσω τείχους προστασίας ή διακομιστή μεσολάβησης, και κάντε τα εξής:

 • Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v89775281_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 28/09/2015